Избори истраживача

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај стручне комисије
10.03.2017. Марија Ђокић Институт за математику и информатику Истраживач сарадник

Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2017. години

Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај стручне комисије
23.02.2017. Филип Грбовић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
23.02.2017. др Јасна Стевановић Институт за физику Научни сарадник Извештај
23.02.2017. Едина Авдовић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
03.02.2017. др Јована Мушкиња Институт за хемију Научни сарадник Извештај