Избори истраживача

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:


Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај стручне комисије
03.02.2017. др Јована Мушкиња Институт за хемију Научни сарадник
23.02.2017. Филип Грбовић Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник
23.02.2017. др Јасна Стевановић Институт за физику Научни сарадник
23.02.2017. Едина Авдовић Институт за хемију Истраживач приправник