Избори истраживача

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник), са роком од 30 дана од дана постављања за следећег кандидата:

Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај стручне комисије
29.12.2016. Александар Марковић Институт за Физику Истраживач приправник


Извештаји Комисија за избор у научна и истраживачка звања (научни сарадник, истраживач приправник и истраживач сарадник) у

2016. години

Датум: Презиме и Име Институт Избор у звање Извештај стручне комисије
16.12.2016. др Снежана Бранковић Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
16.12.2016. Кристина Исаковић Институт за Физику Истраживач приправник Извештај
01.12.2016. Ћоћић Душан Институт за Хемију Истраживач приправник Извештај
01.12.2016. Михаиловић Невена Институт за Хемију Истраживач сарадник Извештај
01.12.2016. Радисављевић Снежана Институт за Хемију Истраживач приправник Извештај
01.12.2016. Бороја Татјана Институт за Хемију Истраживач сарадник Извештај
01.12.2016. Миловановић Весна Институт за Хемију Истраживач приправник Извештај
18.11.2016. Јаковљевић Катарина Институт за Хемију Истраживач приправник Извештај
21.09.2016. Радојковић М. Наташа Институт за Биологију и Екологију Истраживач сарадник Извештај
05.07.2016. Радовић-Јаковљевић Марина Институт за Биологију и Екологију Истраживач сарадник Извештај
13.06.2016. Јаковљевић Иван Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27.05.2016. Станковић Невена Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27.05.2016. Катанић Јелена Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
11.05.2016. Миховић Незрина Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
11.05.2016. Симовић др Ана Институт за физику Научни сарадник Извештај
22.04.2016. Стајић Јелена Институт за физику Научни сарадник Извештај
22.04.2016. Ракић Марија Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
08.04.2016. Цветковић Данијела Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
24.03.2016. Никодијевић Данијела Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
08.04.2016. Јеремић Марија Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
14.03.2016. Јована Јовановић Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
18.02.2016. Петронијевић Јелена Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
18.02.2016. Јоксимовић Ненад Институт за хемију Истраживач приправник Извештај
17.02.2016. Обрадовић др Јасмина Институт за биологију и екологију Научни сарадник Извештај
17.02.2016. Ђоровић Јелена Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
09.02.2016. Ђуретановић Симона Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
09.02.2016. Милошковић Александра Институт за биологију и екологију Истраживач сарадник Извештај
29.01.2016. Златић Ненад Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај
29.01.2016. Стајић Јелена Институт за физику Истраживач сарадник Извештај
28.01.2016. Ћендић Марина Институт за хемију Истраживач сарадник Извештај
27.01.2016. Ашанин др Дарко Институт за хемију Научни сарадник Извештај
15.01.2016. Шмит др Биљана Институт за хемију Научни сарадник Извештај
11.01.2016. Величковић Тијана Институт за биологију и екологију Истраживач приправник Извештај