Home    People    Research    Publications    Products
   Disertacije/teze    Vesti    Za Studente
     

Na ovoj stranici mozete skinuti predavanja iz sledecih predmeta:

Atomska fizika (predavanja i eksperimentalne vežbe)

Nuklearna i subatomska fizika (predavanja i eksperimentalne vežbe)

Radijaciona fizika (predavanja, vežbe i eksperimentalne vežbe)

Fortran 90

Kurs -predavanja

Da bi ste preuzeli fajlove u PDF formatu iz navedenih predmeta potrebno je da unesete odgovarajucu lozinku predmeta.

Lozinku mozete dobiti od predmetnog profesora (dr Dragoslava Nikezica, dr Dragane Krstic)