Одбрањене докторске дисертације у 2024. години


Институт за хемију
кандидат: Јелена Гитарић
Било на увиду јавности од 22. 11. - 22. 12. 2023. године
ментор: др Биљана Ђ. Глишић
Научна област (УДК): Хемија (54)
Синтеза, структура и антимикробна активност метал (II/III) комплекса са 2,2-диметил-1,3-пропандиамин-N,N,N’,N’-тетраацетатом

Успешно је одбранила докторску дисертацију 9. 2. 2024. године

Институт за хемију
кандидат: Горан З. Качаревић
Било на увиду јавности од 22. 11. - 22. 12. 2023. године
ментор: др Иванка Божовић-Јелисавчић
Научна област (УДК): Физика, Субатомска физика, физика елементарних честица (539.1(043.3))
"Метод мерења односа гранања Хигсовог бозона BR(H→γγ) на 3 ТеV CLIC"

Успешно је одбранио докторску дисертацију 8. 2. 2024. године