О ИНСТИТУТУ

Институт за биологију и екологијује, кадровски и материјално, оспособљен за школовање и формирање стручњака из области Биологија и Екологија, који ће своја знања примењивати у педагошкој, научној и привредној делатности. Основна делатност Института је образовање кадрова биолошког и еколошког профила и oбављање основних, примењених и развојних истраживања у областима Биологија и Екологија.

Почетна страна
Студијски програми
Запослени
Пројекти и сарадња
Друштва
Важна обавештења
Фотогалерија
Безбедан рад у лабораторији
Архива

Контакт

Саставни делови Института за биологију и екологију су организационе целине:
- Акваријум
- Ботаничка башта
- Центар за претклиничка испитивања активних супстанци
- Центар за радијациону и хемијску мутагенезу и антиоксидациону заштиту

У оквиру Института функционишу:

ВЕБ ПОРТАЛ СеЛаР - информациони систем за интегрисано управљање језерима и акумулацијма Србије, који пружа различите услуге и нуди различите податке и изворе информација. ИС-СеЛаР пружа подршку за све пројектне активности и омогућава разумљив, брз и безбедан приступ свим функционалностима портала.

БАЗА ПОДАТАКА "БАЕС ex situ" (БИОДИВЕРЗИТЕТ АКВАТИЧНИХ ЕКОСИСТЕМА СРБИЈЕ, EX SITU ЗАШТИТА) - чију основну структуру чине подаци о врстама хидробионата и то: макроалги, макробескичмењака и риба, које су константоване у копненим водама Србије.

ИСТОРИЈАТ

Студије Биологије  у Крагујевцу су по први пут организоване школске 1972/73. gодине у оквиру Одељења у Крагујевцу Природнo-математичког факултета Универзитета у Београду. Наставу су, углавном, изводили,  у допунском радном односу, наставници и асистенти Природно-математичког факултета у Београду. Део организационе структуре Одељења био је Завод за Биологију, а први управник Завода био је др Владимир Вељовић, доцент, у сталном  радном односу. Институт је смештен у Управној згради Факултета, а од 1997. године располаже дислоцираним простором Ботаничке баште која се налази на простору меморијалног парка 21. октобар. У Институту су организоване најпре основне, а од 1976. године и постдипломске студије. Студијски планови су се мењали и непрекидно усавршавали, сагласно развоју биологије као науке и у складу са тадашњом универзитетском праксом на простору Југославије, као и потребом за проширивањем и диверзификацијом студијских програма. На Институту су, 1995. године, по први пут у тадашњој Југославији, организоване студије екологије, као нов и оригиналан студијски програм. У периоду од 1972. године до 01.01.2012. године Институт за биологију је имао укупно 96 запослених, од којих је 52 наставна  радника. Поред стално запослених у раду су учествовали гостујући наставници, најчешће са Биолошког факултета Универзитета у Београду, али и са других универзитета у Србији.

Безбедан рад у лабораторији

Copyright © 2012 Institute of Biology and Ecology. All rights reserved. Designed by TemplatesLand