Др Оливера Милошевић-Ђорђевић

  

  Редовни професор

 

Институт за биологију и екологију

Кабинет А-I-5а
Телефон 034 300 255
034 336 223, локал 264
Е-пошта olivera@kg.ac.rs
Интернет  

Предмети које предаје у текућој школској години Основи генетике са генотоксикологијом, Цитогенетика, Хумана и молекуларна генетика, Хумана генетика

 


Научне области Генетика

 


CV