Др Зоран Матовић

 

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-1
Телефон 034 336 223, локал 354
Е-пошта zmatovic@kg.ac.rs 
Интернет http://www.pmf.kg.ac.rs/~zmatovic

Предмети које предаје у текућој школској години  

 


Научне области