Избор сарадника у 2017. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Извештаји Комисија за избор у звање асистент и сарадник у настави у

2017. години

Датум: Име и Презиме Институт Научна област Избор у звање Извештај
10. 3. 2017. Марија Јовановић Институт за Биологију и Екологију Зоологија Асистент Извештај
30. 3. 2017. Марина Ћендић Институт за Хемију Неорганска хемија Асистент Извештај
19. 6. 2017. др Ана Симовић Институт за Физику Атомска, молекулска и оптичка физика Асистент Извештај
30. 8. 2017. Невена Петровић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
30. 8. 2017. Милица Грбовић Институт за математику и информатику Геометрија Асистент Извештај
15. 9. 2017. Иван Јаковљевић Институт за хемију Аналитичка хемија Асистент Извештај
27. 9. 2017. Mилица Миливојевић-Данас Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Асистент Извештај
27. 10. 2017. Марко Дабић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
27. 10. 2017. Маја Лучић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
27. 10. 2017. Надица Милетић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
27. 10. 2017. Филип Радовановић Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
27. 10. 2017. Алекса Церовина Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
27. 10. 2017. Марко Кнежевић Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
27. 10. 2017. Љубица Милевић Институт за математику и информатику Алгебра и логика Сарадник у настави Извештај
27. 10. 2017. Теодора Трифуновић Институт за математику и информатику Математичка анализа са применама Сарадник у настави Извештај
27. 10. 2017. Душан Мијаиловић Институт за математику и информатику Информациони системи Сарадник у настави Извештај
27. 10. 2017. Љубица Ковачевић Институт за математику и информатику Рачунарске комуникације Сарадник у настави Извештај
27. 10. 2017. Тијана Ристовић Институт за математику и информатику Програмирање Сарадник у настави Извештај
24. 11. 2017. Невена Станковић Институт за хемију Биохемија Асистент Извештај
7. 12. 2017. Михаило Обреновић Институт за математику и информатику Програмирање Асистент Извештај
11. 12. 2017. Христина Делибашић Институт за физику Атомска, молекулска и оптичка физика Сарадник у настави Извештај