Др Мирољуб Дугић

  Редовни професор

 

Институт за физику

Кабинет В-0-9
Телефон 034 336 223, локал 332
Е-пошта dugic@kg.ac.rs
Интернет  

Предмети које предаје у текућој школској години  
Квантна механика, Квантна теоријска физика, Изабрана поглавља квантне механике, Теорија поља и симетрије у физици и Квантна информатика

  

Научне области Квантна механика, Теорија декохеренције, Квантна информација и Отворени квантни системи  

CV