Др Мирко Леповић

 

  Ванредни професор

 

 

Институт за математику и информатику

Кабинет А-II-16
Телефон 034 336 223 локал 277
Е-пошта lepovic@kg.ac.rs
Интернет  

 

Предмети које предаје у текућој школској години  

 


Научне области