logotype
img1
img2
img3
img4
img5

Pocela je invazija

„Invazija na kopno i vodu” je počela! Prenosimo Vam delić atmosfere kroz nekoliko fotografija i još jednom Vas pozivamo da nam se pridružite.


res 5062


IMG 5051


IMG 5049


IMG 5052


IMG 5065


IMG 5077


IMG 5080


IMG 5083


IMG 5085


IMG 5048


IMG 5055


Invazija na kopno i vodu

Povodom obeležavanja petnaestogodišnjice od otvaranja i uspešnog rada Akvarijuma, u narednih godinu dana, će se realizovati nekoliko edukativnih programa različitog karaktera.

Od 24. novembra pogledajte postavku pod nazivom „Invazija na kopno i vodu”. Upoznajte se sa invazivnim vrstama riba, makrobeskičmenjaka i biljaka kroz kolekciju živih organizama, različite preparate, fotografije, postere, dopise i video zapise. Deo postavke ćete moći da pogledate i u Botaničkoj bašti Kragujevac.

Učite sa nama ko su „invazivci”, kako dospevaju u naše vode, kako da ih prepoznate i kako utiču na biodiverzitet akvatičnih ekosistema? 


Dreissena 

Dreissena polymorpha - zebrasta školjka

Poreklo: Ponto-Kaspijska oblast


L. gibbosus

Lepomis gibbosus - sunčica

Poreklo: Severna Amerika


O. limosus

Orconectes limosus - američki rak

Poreklo: Istočni delovi Severne Amerike


P. parva

Pseudorasbora parva - amurski čebačok

Poreklo: Japan, Kina, Koreja, Tajvan i Rusija (reka Amur)


Sinanodonta woodiana

Sinanodonta woodiana

Poreklo: Istočna Azija


Saradnja

Saradnja Akvarijuma „PMF KG” i Departmana za akvakulturu, Fakulteta poljoprivrednih nauka i zaštite životne sredine, Univerziteta Sent Ištvan iz Mađarske


U period od 3. do 5. aprila 2014. godine profesor dr Akoš Horvat (mađ. Ákos Horváth) i njegov saradnik Gergelj Bernat (mađ. Gergely Bernáth) bili su u radnoj poseti Akvarijumu „PMF KG”. Saradnja prof. dr Vladice Simića i prof. dr Horvata je uspostavljena zbog razmene iskustva povodom osnivanja Centra za krioprezervaciju (banka gena akvagameta).

Tokom posete rađena je krioprezervacija spermatozoida potočne mrene i mladice u laboratorijskim uslovima i na terenu.

Kolege oba tima su zadovoljne zajedničkim radom i dobijenim rezultatima, pa će se uspešna saradnja nastaviti i u budućnosti.


dsc 0249

Noc istrazivaca

Akvarijum i Noć istarživača

Saradnici i volonteri Akvarijuma „PMF KG” su 26. septembra 2014. godine učestvovali na manifestaciji posvećenoj promociji nauke „Noć istraživača”.

Želeli smo da najmlađe posetioce upoznamo sa živopisnim organizmima slatkovodnih ekosistema: ribama, rakovima, kornjačama, puževima, školjkama, kao i manje poznatim, larvama insekata, pijavicama, vodenim crvima.

Deca su imala priliku da kroz binokularnu lupu upoznaju najsitnije predstavnike ovog čudesnog sveta. Učili su i o najbrižnijim roditeljima, najvernijim partnerima, očevima „dadiljama” iz životinjskog sveta. Znanjem su kroz kviz „Upecaj nagradu” mogli da osvoje nagrade. Za najmlađe učesnike je bila organizovana slikarska radionica „Zlatna ribica”, a nagrada za najbolje male umetnike bio je vaučer za porodičnu posetu našem Akvarijumu „PMF KG”, koji se nalazi u sklopu Prirodno-matematičkog fakulteta.


Akvarijum „Kragujevac” na Sajmu građevinarstva i ekologije

Akvarijum „Kragujevac” na Sajmu građevinarstva i ekologije 

Akvarijum „Kragujevac”, organizaciona celina Instituta za biologiju i ekologiju, se predstavio svojim aktivnostima na VIII Međunarodnom Sajmu građevinarstva i ekologije koji je bio održan u Kragujevcu od 6. do 8. marta.

Akvarijum se predstavio projektima profesora dr Vladice Simića, profesorke dr Snežane Simić i saradnika na temu uticaja različitih građevinskih objekata na vodene ekosisteme:

-   Studijom o mogućem uticaju magistralnog gasovoda „Južni tok” na ihtiofaunu vodenih ekosistema koji se nalaze na trasi gasovoda na teritoriji Srbije

-    Biotehnološka sanacija i uređenje balti na delu Dunava - Mala Vrbica Sistem „ALARM +”

-     Prvi reprocentar za proizvodnju i uzgoj mlađi autohtone potočne pastrmke (Salmo trutta) u gornjem toku reke Tolišnice

-   Stanje ekosistema Rupske reke i Zeleničkog potoka (sliv Južne Morave) pre i posle izgradnje male hidroelektrane „POREČJE”.

Na našem štandu je bio dostupan i promotivni materijal vezan za edukativne aktivnosti koje organizuje Akvarijum namenjene učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i promotivni material Instituta za biologiju i ekologiju.