logotype
img1
img2
img3
img4
img5

Naucno-strucni tim Centra

Dr Vladica Simić, redovni profesor, Upravnik Akvarijuma

Dr Snežana Simić, redovni profesor

Dr Ana Petrović, docent

Dr Aleksandra Milošković, naučni saradnik

Dr Milena Radenković, naučni saradnik

Dr Simona Đuretanović, naučni saradnik

Dr Nataša Kojadinović, naučni saradnik

Nevena Đorđević, asistent

Tijana Veličković, asistent

Marijana Nikolić, istraživač-pripravnik

Marija Jakovljević, istraživač-pripravnik

Predrag Simović, istraživač-pripravnik

Marina Đoković, istraživač-pripravnik

Marko Vlajković, samostalni stručni tehničar

Đorđe Minić, tehnički saradnik