logotype
img1
img2
img3
img4
img5

Naucno-istrazivazki projekti sa ucescem Akvarijuma

- (2011-2019) Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

- (2011-2019) Evolucija u heterogenim sredinama: mehanizmi adaptacija, biomonitoring i konzervacija biodiverzitet, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

- (2011-2019) Uticaj kvaliteta komponenata u ishrani ciprinida na kvalitet mesa, gubitke i ekonomičnost proizvodnje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

- (2011) Istraživanje i promocija biodiverziteta jezera u Šumaricama u cilju njegovog očuvanja i održivog razvoja. Grad Kragujevac, Fond za zaštitu životne sredine.

- (2005-2010) Tekuće vode Srbije – istraživanje biodiverziteta i korišćenje podataka u tipologiji, izrade ekološkog indeksa i monitoringu ekološkog statusa. In. br. 143023. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

- (2007- 2010) Revitalizacija i repopulacija linjaka (Tinca tinca) u ribnjačke sisteme i otvorene vode Srbije. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Projekat br. TP-20107

- Korišćenje geotermalnih voda za gajenje riba - afričkog soma i tilapije
Projekat br. 6939. Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine,  Republike Srbije, 2004-2007.

- (2005) Biološki elementi u procesu primene Direktive o vodama EU za područje Srbije. Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Republička direkcija za vode, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković". Beograd. Ugovor br. 01-778/2165 i 01-605 i 01.5.05.

- (2006-2007) Izrada Akcionog plana kontrole unošenja praćenja i suzbijanja alohtonih invanzivnih vrsta. Ugovor br. 401-00-452/06 od 18.06 2006.

- (2007) Biološki elementi u procesu primene Direktive o vodama EU za područje Srbije. Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", ugovori 01-300-2007, od 28.03.07, 01-560-2007, od 31.05 i 01-1325-2007 od 31. 10. 07.

- (2008) Izrada studije: Dunav kroz Srbiju-rezultati nacionalnog programa drugog zajedničkog istraživanja reke Dunav (6-22 septembar 2007). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička Direkcija za vode, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković. Beograd., ugovor 01-660 od 25.05. 2008.

 - (2009) Primena bioloških elemenata u oceni ekološkog statusa. Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Republička direkcija za vode, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković". Beograd, ugovor br. 01-422 (1020) od 03.04. 2008.

- (2009) Biološki elementi u oceni statusa voda na području Srbije. Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Republička direkcija za vode, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković". Beograd, ugovor 2075 od 14. 07. 2009.

- Ekološki monitoring reke Lepenice u odnosu na polihlorovane bifenile na prostoru od fabrike Zastava automobili do ušća u Veliku Moravu. Projekat finansiran od strane Ministarstva za prirodne resurse i zaštitu životne sredine Republike Srbije. (2002-2003)

- Projekat br. 12M03: Procesi i mehanizmi kontaminacije životne sredine i njena zaštita. Potprojekat: Biološka valorizacija, zaštita i unapređenje akvatičnih ekosistema. Projekat Ministarstva za nauku Republike Srbije (1995-2000)

- Projekat (OSI-110/1-93): Biološka valorizacija akvatičnih ekosistema Jugoslavije. Savezni projekat.

- (2007-2008) „ALARM“ project – European Commission 6th Framework Program – Integrated Project contract GOSE-ST-2003 – 506675 (Proposal full title: Assessing LArge –scale enviromental Risks with tested Methods)

- ICPDR. Joint Dabube Survey II. 2007. Research of macroinvertebrates and fishes. 2007. (Drugo Zajedničko Ispitivanje reke Dunav »JDS II«) potvrda IBISS. Br 01-1655.

- Environmental and risk assessment the Timok river basin. Regional Environmental Center. (RES). 1998.

- Assessment of the ecological status in the Crni Vrh Concesion area. DUNDE company Austria and Institute of nature protection Serbia. 2007/08

- Assessment of the ecological status in the “Mackatica-Surdulica” Concesion area. DUNDE company Austria and Institute of nature protection Serbia. 2008/09.