2020-2021      Насловна      ОПШТИНСКО      ОКРУЖНО      ДРЖАВНО      СФО      IPhO      Задаци      Опште информације      Контакт

Важна документа:


Прелиминарни резултати ОКРУЖНОГ такмичења:

Alfa, Beta, Gama

Техничке исправке у прелиминарним резултатима:

IV разред бета. Ученица Милана Каличанин - погрешно сабран број поена по жалбама.

II разред бета. Ученици Софији Јовановић није унета корекција бодова у 4. задатку.

Молимо ученике да технички провере тачност података. Како нису пристигли сви задаци, жалбе се не могу комплетно завршити, али се број недовршених жалби свео на једну. Због великог интересовања за постигнуте резултате објављујемо прелиминарну листу непотпуну за једну нерешену жалбу.

Напомињемо да листе нису коначне и могу се изменити у случају техничких неисправности, грешака при уношењу података по извршеним жалбама и слично. Такође велики број извештаја је имао техничких грешака и добијали смо исте у више наврата и више корекција од стране школе домаћина. Комисија је сукцесивно уностила добијане измене у извештају и молимо да проверите коректност података.

Грешке пријавити на мејл vmarkovic@kg.ac.rs

 

Окружни ниво такмичења из физике за средње школе ће се одржати у суботу 20.02.2021. са почетком у 10h.

19.02.2021. год. 12.30 - Задаци за окружно такмичење су послaти директорима школа домаћина. Уколико школе домаћини имају проблема са задацима, или нису добиле задатке, молимо Вас јавите се на мејл адресу vmarkovic@kg.ac.rs.

Овде можете погледати пропратно писмо прослеђено школама домаћинима ПРОПРАТНО ПИСМО

За евентуалне жалбе на оцене окружних комисија отворена је посебна мејл адреса

okruznozalbefizikasrednje@gmail.com

Државна комисија, при одлучивању о жалбама, ће разматрати жалбе писане искључиво према правилнику Такмичења. Приговор треба садржати податке о ученику, наставнику и МОРА БИТИ ЈАСНО ОБРАЗЛОЖЕН. Приговор се улаже на резултате прегледа и не служи за поновне прегледе радова. Експлицитно необразложени приговори се неће разматрати. Приговоре ученика са окружног такмичења шаљу наставници ученика на мејл okruznozalbefizikasrednje@gmail.com.

Приговоре је потребно послати у року од 2 радна дана након завршетка такмичења, тј. најкасније до уторка 23.02.2021. године у 24h. Ученичке радове треба доставити у року од 3 радна дана по завршетку такмичења.

Списак школа домаћина ОКРУЖНОГ такмичења из физике

ГРАД БЕОГРАД АЛФА категорија - Математичка гимназија, Стари град Краљице Наталије 37
ГРАД БЕОГРАД БЕТА категорија - Шеста Београдска гимназија Звездара Милана Ракића 33
ГРАД БЕОГРАД ГАМА категорија - ЕТШ Никола Тесла Стари град Краљице Наталије 31 (бивша Народног фронта)
МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Шабачка гимназија Шабац ул.Масарикова 13
КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Ваљевска гимназија Ваљево Вука Караџића  3.
ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија Смедерево Улица Слободе број 3
БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Пожаревачка гимназија Пожаревац Симе Симића 1
ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Прва крагујевачка гимназија Крагујевац Даничићева 1
ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија Ћуприја Карађорђева 57 
БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија " Бора Станковић" Бор Бор Бор
ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија Зајечар Зајечар Кнегиње Љубице 5
ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Ужичка гимназија Ужице Трг Светог Саве бр. 6
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија Чачак Жупана Страцимира 1, 32000 Чачак
РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ  Гимназија у Новом Пазару Нови Пазар Вука Караџића 7
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Средња школа Варварин Варварин
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија ''Светозар Марковић" Ниш Бранака Радичевића 1
ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија Куршумлија
ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија Пирот Пирот Српских владара 128
ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија Лесковац Косте Стаменковића 15
ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија „Бора Станковић“   Врање Партизанска 12
КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Е.Т.Ш "Михајло Пупин" Приштина-Сушица Патријарха Павла бб
ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ      
КОСОВСКОМИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ Средња школа "Григорије Божовић" Зубин Поток Јелене Анжујске 17
КОСОВСКОПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ      
СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ ПМФ Нови Сад Нови Сад Трг Доситеја Обрадовића 4
СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија Бољаи Сента Поштанска 18.
ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ ЕТШ "Никола Тесла" Панчево Максима Горког 7
СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ Зрењанинска гимназија Зрењанин Гимназијска 2
СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија "Светозар Марковић" Суботица Петефи Шандора 1
ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ Гимназија ''Вељко Петровић '' Сомбор Доситеја Обрадовића 4
ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ ПМФ Нови Сад Нови Сад Трг Доситеја Обрадовића 4

 

 

Правилник такмичења

Календар такмичења 2021

Наставни програм такмичења Алфа и Бета категорије

Наставни програм такмичења Гама категорије

ИЗЈАВА - лични подаци

Извештај са такмичења

   

Задаци са претходних такмичења

Такмичења ранијих година

Takmičenja iz fizike učenika srednjih škola