Botanička bašta Kragujevac

Botanical garden Kragujevac

 

Zašto Bašta

O nama

Aktivnosti

Biljne vrste

Poziv

Prva strana

 

Prilaz Bašti (foto: N. Srećković)

Lokacija

Botanička bašta u Kragujevcu se nalazi u sklopu Memorijalnog parka "21. oktobar".

 • površina 18,6 ha
 • nadmorska visina 199-212,85m
 • nagib terena 6-20%
 • ekspozicija- severna i južna
 • geološka podloga- heterogena,
  više vrsta sedimentnih i eruptivnih stena
 • pedološki sastav- dominira smonica
 • klima- umereno kontinentalna,
  sa izraženim godišnjim dobima
 • saobraćajna veza- regionalni put
 • stanje terena-sto godina zašticen zbog
  pripadnosti Memorijalnom parku"21. oktobar"
 • Klimatogena zajednica hrasta sladuna i cera
  Quercetum confertae-cerris Rudski

 

Lokacija Bašte

Karta-detaljnije

Istorijat Celine