Botanička bašta Kragujevac

Botanical garden Kragujevac

 

 

 

Zašto Bašta?

O nama

Biljne vrste

Poziv

Prva strana

Aktuelno

Planovi

 

Dosadašnje aktivnosti

Fakultet je obezbedio: zemljište površine 18,6 ha, predhodne uslove za izradu projekta, izradu projekta, izradu glavnog projekta uređenja slobodnih površina, ograđivanje dela Bašte, čišćenje dela terena, nasipanje parkinga i pešačke staze, planiranje unosa biljnih vrsta, unos novih vrsta, evidentiranje dela biljnih vrsta, podršku lokalne zajednice, prezentiranje ideje o bašti javnosti putem predavanja i medija.

 

 

 

 

 

Čišćenje i uređenje dela Bašte (foto: S. Ćurčić)

Aktuelno

Formiranje alpinetuma, reparacija bunara, sređivanje terena i unos novih vrsta, organizovanje kampova, priprema sadržaja za prezentaciju Bašte: izrada vodiča i prospekata, izrada web prezentacije.

 

Leto u Bašti (foto: R. Bojović)

 

Alpinetum (foto: R. Bojović)

 

Deo Bašte (foto: G. Nedić)

 

Deo Bašte (foto: N. Srećković)

 

Jesen u Bašti (foto: N. Srećković)

 

Jesen u Bašti (foto: N. Srećković)

Aktivnosti

 

 

 

 

Reparacija bunara (foto: R. Bojović)

 

 

 

 

Akcija sadnje (foto: R. Glišić)

 

Prijatelji Bašte (foto: S. Ćurčić)

 

Kamp izviđača (foto: R. Bojović)

Planovi

Izgradnja infrastrukture: prilazni put, pešačke staze, zgrada sa laboratorijama i herbarijumom, postavljanje ograde oko cele Bašte

Priprema sadržaja za prezentaciju Bašte: unos endemičnih i reliktnih vrsta naše i drugih flora, evidentiranje i obeležavanje biljaka, osmišljavanje programa upoznavanja Bašte.