Botanička bašta Kragujevac

Botanical garden Kragujevac

 

 

 

O nama

Aktivnosti

Biljne vrste

Poziv

Prva strana

 

Zašto Bašta?

Ugrožavanje životne sredine i biodiverziteta je globalni proces koji dobija zabrinjavajuće razmere. Poznavanje i verifikacija ukupnog biodiverziteta na Zemlji ostvaruje se kroz proučavanje pojedinih regiona i predstavlja polaznu osnovu očuvanja, zaštite i racionalnog korišćenja prirodnih resursa. Glavni način borbe protiv masovnog isčezavanja vrsta je zaštita diverziteta vrsta i staništa i to in situ i ex situ.
Deklaracija UN o životnoj sredini i razvoju iz 1992. i Agenda 21 sadrže i deo o očuvanju flore i staništa i uz izdavanje Crvene knjige flore naše zemlje zahtevaju i hitno organizovanje i sprovođenje programa ex situ zaštite formiranjem botaničkih bašta, banki semena i sl.
U skladu sa tim, u Kragujevcu je počelo formiranje botaničke bašte. Ona će biti ustanova višestrukog značaja:
- radiće na očuvanju prirodnog bogatstva države i raznovrsnosti živog sveta naše zemlje i šire
- služice kao baza za istraživanja u aklimatizaciji i introdukciji vrsta
- stvoriće uslove za povećanje biološke i ekološke kulture naroda
- pomoći će u edukaciji učenika i studenata
- poboljšace turističku ponudu zemlje
- stvoriće uslove za realizaciju nacionalnih i međunarodnih ekoloških kampova
- građanstvo će dobiti još jedan objekat za estetsko uživanje i rekreaciju