Botanička bašta Kragujevac

Botanical garden Kragujevac

 

Zašto Bašta

O nama

Aktivnosti

Biljne vrste

Poziv

Prva strana

 

 

Celine

1. Izložbena celina: prilazni dekorativni deo, kružni plato sa bistom Josifa Pančića, plato za odmor sa fontanom, dendrarijum, alpinetum, specijalne kolekcije

2.Administrativno-naučna celina: adaptirana postojeća zgrada-buduća upravna zgrada, objekat u izgradnji za smeštaj laboratorija, herbarijuma, biblioteke i muzeja

3.Ekonomsko-proizvodna celina: rasadnik i staklara

Šema Bašte

Istorijat Lokacija