logotype
img1
img2
img3
img4
img5

Poseta Nacionalnom institutu za biologiju i akvarijumu Aquatika

Profesor dr Vladica Simić, prof. dr Snežana Simić, istraživač saradnik Tijana Veličković i student doktorskih studija Marina Đoković sa Instituta za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, posetili su Nacionalni institut za biologiju (odeljenje u Piranu, Slovenija) u periodu od 15. do 17. januara 2020. godine.  Sa kolegom dr Davidom Stankovićem su dogovorili dalju saradnju na istraživanjima vezanim za usvajanje novih metoda u konzervaciji biodiverziteta kopnenih voda.

Takođe, posetili su i prvi javni slatkovodni akvarijum „Aquatika“ u Karlovcu (Hrvatska) koji je otvoren 2016. godine. Tom prilikom su sa kolegom dr Goranom Jakšićem razmenili dosadašnja iskustva u radu i dogovori dalju stručnu i naučnu saradnju.


I2I3I4I5I6I7I9I10I11