ТЕСТИРАЊЕ БИОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ (БАС)

  ТЕСТИРАЊЕ БИОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ (БАС) У Лабораторији се врше молекуларно-биолошка испитивања биометаболизма и деловања БАС на хуманим нормалним и карциномским ћелијским линијама (HCT-116 и SW480 ћелијске линије колоректалног карцинома, MDA-MB-231…

Continue Reading