Списак докторских дисертација

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УРАЂЕНЕ У ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА ЋЕЛИЈСКУ И МОЛЕКУЛАРНУ БИОЛОГИЈУ МЕНТОР Доц. др Снежана Марковић Јелена Кошарић. Испитивање молекуларних механизама дејства неких органоселенских једињења на редокс статус ћелија канцера колона…

Continue Reading

Списак мастер радова

МАГИСТАРСКИ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ, МАСТЕР И ДИПЛОМСКИ РАДОВИ УРАЂЕНИ У ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА ЋЕЛИЈСКУ И МОЛЕКУЛАРНУ БИОЛОГИЈУ МЕНТОР Доц. др Снежана Марковић (осим где је другачије назначено) Александра Никезић. Релативна експресија гена за…

Continue Reading

РЕФЕРЕНЦЕ M20

РЕФЕРЕНЦЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ЋЕЛИЈСКУ И МОЛЕКУЛАРНУ БИОЛОГИЈУ (2011- ) НАУЧНИ РАДОВИ Међународни часописи изузетне вредности – M21а Petrovic A, Milutinović M, Petri E, Zivanovic M, Milivojevic N, Puchta R, Scheurer…

Continue Reading

ТЕСТИРАЊЕ БИОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ (БАС)

  ТЕСТИРАЊЕ БИОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ (БАС) У Лабораторији се врше молекуларно-биолошка испитивања биометаболизма и деловања БАС на хуманим нормалним и карциномским ћелијским линијама (HCT-116 и SW480 ћелијске линије колоректалног карцинома, MDA-MB-231…

Continue Reading