Упис - 2019/2020.

Почетна страна
Студијски програми
Запослени
Пројекти и сарадња
Друштва
Важна обавештења
Фотогалерија
Безбедан рад у лабораторији
Архива

Контакт

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2019/2020. године

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2019/20. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2019/20. години у Институту за биологију и екологију уписаће:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60 ЕСПБ) за стицање академског назива
БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА
БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
мастер биолог
12
8
мастер еколог
12
8
мастер биолог-молекуларна биологија
6
14

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ESPB.

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 7. И 8. 10. 2019. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 9. 10. 2019. ГОДИНЕ.

РОК ЗА ЖАЛБЕ ЈЕ 24h ОД ОБЈАВЉИВАЊА ЛИСТЕ, КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 10. ОКТОБРА

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 11. 10. 2019. године.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 14. 10. 2019. ГОДИНЕ.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2019/2020. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ће у прву годину Докторских академских студија у школској 2019/20. години у Институту за биологију и екологију уписати:

Студијски програм Докторских академских студија (3 године, 180 ЕСПБ) за стицање научног назива
БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА
БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
Доктор наука - биолошке науке
2
4

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно- математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ЕСПБ.

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 15. И 16. 10. 2019. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 17. 10. 2019. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 18. 10. 2019. године.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 120.000,00 ДИНАРА.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120.000,00 ДИНАРА.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 - ДРУГИ УПИСНИ РОК

Коначна ранг листа - БИОЛОГИЈА

Коначна ранг листа - ЕКОЛОГИЈА

Други уписни рок - школска 2019/2020. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2019/20. години уписаће у ДРУГОМ уписном року 102 студента и то:

ОСНОВНE АКАДЕМСКE СТУДИЈE
БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ
САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ
5
1
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ
21
-

Сви студијски програми основних академских студија трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).

УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из Биологије за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

Пријава кандидата: 2 - 3. 9. 2019. од 09:00 до 13:00

  Студентској служби се подносе:
 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Полагање пријемног испита: 5. 9. 2019. у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).


Прелиминарна ранг листа: 5. 9. 2019.

Коначна ранг листа: 6. 9. 2019.


Упис примљених кандидата: 9. 9. 2019. од 9:00 до 13:00 часова

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету 10. - 11. 9. 2019. од 9 до 15 часова

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. Радоја Домановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020

Коначна ранг листа - БИОЛОГИЈА

Коначна ранг листа - ЕКОЛОГИЈА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Институт за биологију и екологију, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2019/20. години уписаће 80 студената и то:

 

ОСНОВНE АКАДЕМСКE СТУДИЈE
БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ
САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ
35
5
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ
40
-

Сви студијски програми основних академских студија трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).

УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из Биологије за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

Пријава кандидата: 19 - 21.06. 019. од 09:00 до 13:00.

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • дипломa
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

Полагање пријемног испита: 26.06.2019. године у 10 часова.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).

Прелиминарна ранг листа: 27.06.2019.

Коначна ранг листа: 29.06.2019.

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. Радоја Домановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs

upis

Бесплатна припремна настава за полагање пријемног испита из биологије за упис у прву годину школске 2019/2020. године биће организована сваке суботе, почев од 2. марта 2019. године према истакнутом распореду.

 

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Примери тестова за пријемни испит из предходних година

Пријемни испит 2018/19

Пријемни испит 2017/18 1
Пријемни испит 2017/18 2
Пријемни испит 2016/17
Пријемни испит 2015/16 A
Пријемни испит 2015/16 B
Пријемни испит 2014/15
Пријемни испит 2013/14
Пријемни испит 2012/13
Пријемни испит 2011/12
Пријемни испит 2010/11

 

 

 

 

АРХИВА

Упис - 2018/2019.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/2019. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ће у прву годину Докторских академских студија у школској 2018/19. години у Институту за биологију и екологију уписати:

Студијски програм Докторских академских студија (3 године, 180 ЕСПБ) за стицање научног назива
БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА
БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
Доктор наука - биолошке науке
2
4

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно- математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ЕСПБ.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 15. И 16. 10. 2018. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈА

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 18. 10. 2018. ГОДИНЕ.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 120.000,00 ДИНАРА.
СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120,000.00 ДИНАРА.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/19. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2018/19. години у Институту за биологију и екологију уписаће:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60 ЕСПБ) за стицање академског назива
БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА
БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
мастер биолог
12
8
мастер еколог
12
8
мастер биолог-молекуларна биологија
6
14

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ESPB.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС од 1. до 3. 10. 2018. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

БИОЛОГИЈА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

БИОЛОГИЈА - МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ЕКОЛОГИЈА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 5. 10. 2018. ГОДИНЕ.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 8. 10. 2018. ГОДИНЕ.

Остале информације су у Информатору на сајту Института за биологију и екологију.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СЛОБОДНА МЕСТА ЗА II КОНКУРСНИ РОК 2018/19.

Основне академске студије Биологије - 5 буџетских и 5 самофинансирајућих места

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 3 и 4. септембра 2018. од 09:00 до 13:00

Приликом пријављивања Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Полагање пријемног испита: 7. септембра 2018. у 10:00

БИОЛОГИЈА – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/19

ЕКОЛОГИЈА – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/19

 

БИОЛОГИЈА – ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/19

ЕКОЛОГИЈА – ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/19

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА – решења теста

 

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из предмета Биологија.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА:
20 - 22.6.2018. од 09:00 до 13:00

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
27.6.2018. у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).

Copyright © 2012 Institute of Biology and Ecology. All rights reserved. Designed by TemplatesLand