Докторска дисертација Данијеле Цветковић

Докторска дисертација “Улога молекуларних механизама неоангиогенезе као тумор маркера у индивидуализацији терапије пацијената са карциномом дојке“ Данијеле Цветковић са Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, једна је од 10 награђених на јубиларним…

Continue Reading

Радионица проточне цитофлуоримeтријe

Истраживачи Лабораторије за ћелијску и молекуларну биологију, др Драгана Шеклић и Милена Јовановић истраживач приправник, су 19.11.2018. похађале радионицу проточне цитофлуориметрије коју је организовала фирма Beckman Coulter у Крагујевцу. Овом…

Continue Reading

Конференција у Новом Саду

Истраживачи-приправници, Стефан Благојевић и Невена Планојевић, из Лабораторије за ћелијску и молекуларну биологију са Природно-математичког факултета, Универзитета у Крагујевцу, учествовали су на VIII конференцији биохемијског друштва Србије, која је одржана…

Continue Reading

Ноћ истраживача

На манифестацији „Ноћ истраживача“ која је одржана у Крагујевцу 28. септембра 2018 године своје поставку у виду екпсеримента, модела и постера представили су Стефан Благојевић, Невена Планојевић и Маја Ћупурдија,…

Continue Reading

Конгрес у Београду

На Четвртом интернационалном конгресу Српског друштва за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију, који је одржан у Београду од 28. до 30. септембра 2018. године, своје резултате у виду постер презентација представљале…

Continue Reading

Конгрес у Кладову

Истраживачи Лабораторије за ћелијску и молекуларну биологију су учествовали на Другом конгресу биолога, који је одржан у Кладову од 25. до 30. септембра 2018. године. Своје резултате представљале су др…

Continue Reading

Одбрана докторске дисертације Јелене Кошарић

Истраживач Јелена Кошарић је 25. 09. 2018. одбранила докторску дисертацију под називом „Испитивање молекуланих механизама дејства неких органоселенских једињења на редокс статус ћелија канцера колона HCT-116 и дојке MDA-MB-231“

Continue Reading

Петница

У периоду од 22. до 27.9.2018. године истраживачи приправници Лабораторије за ћелијску и молекуларну биологију (Јована Јованкић, Александра Никезић, Невена Планојевић и Маја Ћупурдија) учествовали су на трећој по реду…

Continue Reading

Одбрана докторске дисертације Драгане Шеклић

Истраживач Драгана Шеклић је 14. 09. 2018. одбранила докторску дисертацију под називом „Молекуларни механизми миграције ћелија карцинома колона у антитуморском деловањеу новосинтетисаних платина (IV) комплекса и природни биоактивних супстанци“

Continue Reading