ПРИЈАВА кандидата који су положили пријемни испит

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИЈАВА кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета за сродни студијски програм


Природно-математички факултет признаје пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ. Пријављивање је од 10. до 12. 7. 2023. од 9.00 до 13.00 h.

Број слободних места на буџету:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 22
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 24
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 35
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 46
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 18

Приликом пријаве Студентској служби се подноси:

  • пријава на конкурс (преузима се овде, или се преузима у Студентској служби, за оне који се лично пријављују);
  • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид);
  • извод из матичне књиге рођених;
  • диплома;
  • молба Декану Факултета за признавање пријемног испита,
  • потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова
  • доказ о уплати за признавање пријемног испита са сродних факултета (7.000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету обавиће се 13. 7. 2023. од 9.00 до 13.00 h.

Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.


ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (3.000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплаћеној првој рати школарине (од укупно шест рата), у износу од 14.000,00 динара.

НАПОМЕНА: све уплате извршити на посебним уплатницама на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, број 840-1017666-11 са позивом на број 05-19.