СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ ИЛИ ЕКОЛОГИЈЕ?

ПОГЛЕДАЈ ОПЦИЈЕ КОЈЕ НУДИ ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ ПМФ-а….

Институт за биологију и екологију је кадровски и материјално оспособљен за школовање стручњака из области биологије и екологије који стечена знања могу примењивати у педагошкој, научној и привредној делатности.

У оквиру основних и мастер академских студија можеш одабрати одговарајући студијски програм, а у оквиру изборних блокова сваког програма жељене предмете у зависности од интересовања…

Студијски програми академских студија биологије и екологије акредитовани су са циљем да ти омогуће стицање знања и вештина да стечено знање на најбољи могући начин примениш како у науци, тако и у пракси.

Послушај оне који су у томе успели….

Наставни процес на свим нивоима студија је, према концепту и методолошком приступу усаглашен са најновијим стандардима, реализује се како у салама и опремљеним лабораторијама у виду предавња, лабораторијских вежби, семинарских радова, менторског истраживачког рада, тако и на терену у виду једнодневних и вишедневних теренских настава, као и кроз стручну праксу.

Поред наставних и научних лабораторија специјализованих за различите области биологије, неодвојиве целине Института су Акваријум, Ботаничка башта и Центар за преклиничка испитивања биоактивних супстанци где можеш стећи додатна практична искуства.

КАКО ПОЧЕТИ?

Са остваривањем свог циља можеш почети одмах, пријави се за припремну наставу за полагање пријемног испита из биологије

Имаш додатна питања за нас?

Пиши нам на upis.biologija@pmf.kg.ac.rs или upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs и одговор стиже у најкраћем могућем року.