АКТИВНОСТИ НА ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ НАУКЕ

 

 

-          У 2014. години  наставници  Факултета  били  су  ментори ученицима  основних  и

средњих школа у оквиру сарадње са Центром за таленте, као једним од значајнијих ресурса за развој и унапређење образовања младих. Факултет је и 2014. године био домаћин регионалнe смотрe талената у организацији Центра за таленте.

 

-          Акваријум,  организациона  јединица   Института  за  биологију и  екологију,  је

студентима других универзитета, као и ученицима основних и средњих школа из Србије,  организовао низ едукативних програма везаних за конзервацију биодиверзитета копнених вода у ex-situ условима. Кроз овај програм је 2014.г.  прошло више стотина полазника. Током 2014. године Акваријум је имао 11 300 посетилаца.

 

-          На Сајму грађевинарства  и екологије  који је одржан  од 6. до 8.марта 2014. године  

у Крагујевцу део својих активности је представио Акваријум Крагујевац. Представљен је већи број пројекта који су за тему имали утицај различитих грађевинских објеката на водене екосистеме.

 

-          Кроз едукативне активности на терену Ботаничке баште се реализује промоција и

ширење свести о потреби очувања биодиверзитета. Ученици различитих узраста имали су прилике да током 2014. године учествују у раду  пет едукативних радионица.

 

-          Студенти   екологије   Института   за   биологију  и   екологију    учествовали  су    у

реализацији пројекта ,,Школа еколошког права'', одржаног  29. априла 2014. године, организованог од стране удружења ,,Архус центар'' Крагујевац и Организације за европску безбедност и сарадњу - Мисија у Србији.

 

-          У Ботаничкој башти и Акваријуму у новембру 2014. године постављена  је изложба

под називом Инвазија страних врста на копну и у води, која има за циљ приближавање проблема ширења и утицаја алохтоних врста на аутохтоне биљне и животињске врсте у Србији;

 

-          У Институту за математику и информатику Факултета у 2014. години   реализоване

су активности у оквиру Математичке радионице младих, чија је делатност усмерена према ученицима основних и средњих школа талентованим за математику и програмирање. Полазници Радионице су остварили велики успех у раду.

 

-          Чланови Друштва математичара Србије – Подружнице Крагујевац  са седиштем  на

ПМФ-у, професори Института за математику и информатику Факултета радили су и током 2014. године као чланови многих републичких комисија и управних тела Друштва математичара Србије.

 

-           Наставници Института за математику и информатику  су  у новембру 2014. године

били учесници међународног жирија за избор задатака за такмичење КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА 2015., на којем годишње у Србији учествује више десетина хиљада ученика основних и средњих школа;

 

-          Опсерваторију  BELEROFONT   је током   2014. године  посетио велики  број   ђака,

студената и грађана, што је један од начина да се промовише астрономија, а и физика уопште.  Настављена је сарадња са аматерским астрономским друштвом „Aristarh” из Крагујевца и Савезом астронома аматера Србије. У оквиру астрономије одржан је низ семинара везаних за занимљиве теме Сунчевог система, а организоване су и посете са телескопом у школама где ђаци могу из школског дворишта да посматрају небеске објекте.

 

-          Факултет  је  8. фебруара 2014. године учествовао на Фестивалу науке који је

одржан у Првој крагујевачкој гимназији, а 21. марта 2014. године и на  Фестивалу  науке и уметности који је одржан у Другој крагујевачкој гимназији.  Ове манифестације су биле успешне промоције науке, знања и вештина наших младих сарадника. Колектив Друге крагујевачке гимназије ПМФ-у је доделио захвалницу за учешће на Фестивалу.

 

-          Истраживачи   Факултета,  запослени  на  пројектима Министарства за просвету,

науку и технолошки развој Републике Србије, стипендисти Министарства, као и студенти свих нивоа студија су 26.09.2014.године учествовали  на манифестацији „Ноћ истраживача“ у организацији Универзитета у Крагујевцу. Ова манифестација се одржава сваке године широм Европе, као догађај који се истовремено организује у више градова последњег петка у септембру. Уз помоћ занимљивих садржаја младима је успешно приближена наука.

 

-          Факултет је подржао припреме најбољих студената и организовање „Приматијаде

14“ у циљу постизања  што бољих успеха у знању.