U tekućem mandatnom periodu članovi Saveta su:

 1. dr Slobodan Sukdolak, redovni profesor u Institutu za hemiju,
 2. dr Suzana Aleksić, docent u Institutu za matematiku i informatiku,
 3. dr Bojana Borovićanin, docent u Institutu za matematiku i informatiku,
 4. Vladimir Dimitrijević, šef tehničko-informatičke službe u Sekretarijatu Fakulteta,
 5. mr Ljiljana Vukićević-Đorđević, predavač na Katedri za opšteobrazovne predmete,
 6. dr Aleksandar Ostojić, vanredni profesor u Institutu za biologiju i ekologiju,
 7. Jovan Marjanović, student,
 8. Predrag Marković, knjižničar u Sekretarijatu Fakulteta,
 9. dr Svetlana Milošević-Zlatanović, docent u Institutu za biologiju i ekologiju,
 10. Slobodan Nikolić, student,
 11. Ana Petrović, asistent u Institutu za biologiju i ekologiju,
 12. dr Violeta Petrović, docent u Institutu za fiziku,
 13. dr Saša Simić, asistent u Institutu za fiziku,
 14. dr Boban Stojanović, docent u Institutu za matematiku i informatiku, 
 15. Dragan Stojanović, tehnički saradnik u Institutu za hemiju,
 16. Marija Nešić, student fizike.