Прилог 5.3.2  Боравак запослених  у другим институцијама ради усавршавања у 2013. и 2014. Години

 

Име и презиме

Институција у којој је

спроведено усавршавање 

Период боравка

Владимир Михаиловић

Катедра за фармацеутску биологију, Фармацеутски факултет, Универзитет у Љубљани, Љубљана, Словенија

01.09.2014. – 01.03.2015.

Иван Дамљановић

Institute of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry and Pharmacy, University of Regensburg, Germany

 

01.10.2013-29.03.2014

Виолета Марковић

Sapienza, University of Rome, Department of Chemistry and Technology of Drug, Faculty of Pharmacy

октобар 2013-јул 2014

 Анка Пејовић

Department of Sustainable Organic Chemistry and Technology, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Belgium

01.09.2013.-30.06.2014.

Биљана Ђ. Глишић

University of Heidelberg,                               Heidelberg, Germany

01.09.2014.-31.01.2015.

Марија Д. Живковић

University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology

15.012.2014.-15.06.2015.

Nevena Đorđević

 Department of Botany, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic

28.07.- 01.08.2014. god.

Александра Милошковић

Хемијски факултет, Универзитет у Београду

од 15.09. до 26.09.2014.године

Симона Ковачевић

Природословно-математички факултет, Свеучилишта у Загребу

од 20. 01. до 03. 02. 2014.

проф.  др Владица Симић

Департман за аквакултуру факултета пољопривредних наука и заштите животне средине Универзитета „Сент Иштван“ Годоло, Мађарска

10-14. 04. 2013. 

09–20. 06. 2014.

проф.  др Владица Симић

Институт „Јожеф Стефан“ Словенија

31.08 – 13.09. 2014.

проф.  др Владица Симић

Међународна научна експедиција у оквиру IAD, Интернационално истраживање Дунава 2 и 3.

03.09 - 13.09. 2013.

Наташа Радојковић

Institute of Marine Science of Andalusia, Cádiz, Spain

13.-19. 05. 2013.

Наташа Радојковић

Department of Aquaculture, Institute of

Environmental and Landscape Management, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Szent István University, Hungary

09.-21. 06. 2014.

Милан Станковић

Université François Rabelais de Tours, France

новембар 2013 - фебруар 2014.

Марко Живановић

"3rd Course NAMABIO Training School у оквиру COST програма у Загребу, Р. Хрватска

25-29.04.2014.

Данијела Цветковић

"3rd Course NAMABIO Training School у оквиру COST програма у Загребу, Р. Хрватска

 25-29.04.2014.

Милена Ћурчић

"3rd Course NAMABIO Training School у оквиру COST програма у Загребу, Р. Хрватска

25-29.04.2014.

Milos Ivanovic

Department of Applied Mechanics, School of Engineering, Cranfield University, United Kingdom

13.08.2013.-28.08.2013.

Milos Ivanovic

Department of Applied Mechanics, School of Engineering, Cranfield University, United Kingdom

07.02.2014.-21.02.2014.

Milos Ivanovic

Institut für Wissenschaftliches Rechnen, TU Braunschweig, Braunschweig, Deutschland

27.01.2014-02.02.2014.