Предмет: Изјава о доступним базама података и библиотечким ресурсима

 

 

Према захтевима Стандарда за акредитацију високошколских установа и студијских програма изјављујем да студенти, докторских студија, Природно-математичког факултета у Крагујевцу имају приступ следећим базама података као библиотечким ресурсима:

 

1.      COBISS

 

COBISS представља организациони модел повезивања библиотека у библиотечко информациони систем са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком базом података COBIB и локалним базама података библиотека учесница.

COBISS.Net је назив мреже која повезује аутономне (националне) кооперативне библиографске системе COBISS различитих држава (Србије, Словеније, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе).

COBISS.SR је узајамно библиографско-каталошка база података за библиотеке на територији Србије. Овом базом је повезана библиотечка грађа 83 библиотеке са 1 842 370 записа. Библиотечке јединице пронађене у овим записима су доступне корисницима међубиблиотечком разменом.

 

2.      KoBSON

 

KoBSON је конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку научних и стручних часописа. У оквиру KoBSON базе је доступно 35000 електронских записа. Већина радова у овиру часописа који се налазе у овој бази је доступна на нивоу сажетка или у пуном тексту. Осим са академске мреже корисницима је омогућен приступ пуним текстовима и од куће отварањем proxy налога.

 

3.      Web of Science (WOS)

 

4.      Scopuc

 

5.      Google Scolar

 

6.     SciFinder

 

 

 

 

 

WOS, Scopus и Google Scolar су базе које се могу користити као поуздани извори  података за одређену  научну област, регион или тип публикације, јер имају довољну међународну покривеност литературе и количину доступних података

 

 

      Све базе података укључене у Web of Science су селективне, покривају 10 до 12% научних часописа, са основним циљем да покрију део научне продукције који се сматра светским врхом, према мишљењу самих научника који користе и цитирају те часописе. Покривеност је нарочито добра у природним и техничким наукама.

      Scopus обухвата 15000 индексираних извора, 27 милиона докумената, 245 милиона цитираних референци, 13 милиона патената и 250 милиона докумената на светској мрежи. Ова база садржи  4 500 часописа из области хемије, физике,  математике и 2 500 из биолошких и биотехничких наука.

      Google Scolar обухвата податке о садржају часописа и осталих публикација које изавачи постављају на своје сајтове, као и податке из дигиталних  репозиторија, личних веб страница, блогова истакнутих стручњака итд.

      SciFinder је индексна база података коју користе студенти и запослени Института за хемију

 

 

 

 

 

 

 

 

            Д Е К А Н

 

 

                                                              Проф. др Драгослав Никезић