ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПМФ-А

 

 

 

 

наставне

 

ваннаставне

 

 

 

Институт за математику и информатику

 

секретаријат

 

 

 

Институт за хемију

 

 

 

 

 

Институт за биологију и екологију

 

 

 

 

 

Институт за физику

 

 

 

 

 

Катедра општеобразовних предмета

 

 

 

 

 

Посебне организационе целине ПМФ-А

 

 

 

 

 

Деканат

 

 

 

 

 

Центaр за конзервацију биодиверзитета копнених вода и рибарства на отвореним водама АКВАРИЈУМ

 

 

 

 

 

Ботаничка башта

 

 

 

 

 

Центар за заштиту животне средине

 

 

 

 

 

Центар за перманентно образовање

 

 

 

 

 

Центар за преклиничка испитивања активних супстанци

 

 

 

 

 

Иновациони центар за примењену математику и информационе технологије

 

 

 

 

 

Центар за радијациону и хемијску мутагенезу и антиоксидациону заштиту