Факултет систематски прати, оцењује и подстиче наставно-образовну, научнуоистраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. Наставницима и сарадницима Факултет је обезбедио сталну едукацију и усавршавање путем индивидуалног научноистраживачког рада на националним и међународним пројектима  и омогућавањем учешћа на научним и стручним скуповима.

На Факултету се посебна пажња посвећује усавршавању младих кадрова у земљи и иностранству преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја или по позиву из иностранства у оквиру различитих програма владиних и невладиних организација (DAAD, WUS, итд).

Тако је одлукама Наставно-научног већа из 2013. године (бр. 150/XVII-5 и 150/XVII-6, од 27.02.2013. и 790/ XVI-1 од 02.10.2013. године) одобрено одсуство младим докторима наука, асистентима и истраживачима Института за хемију и Института за биологију и екологију Факултета ради усавршавања у трајању од по 6 месеци у еминентним научним установама у иностранству – у Институту за аналитичку и неорганску хемију Универзитета у Брауншвајгу у Немачкој; у Центру за молекулско моделирање Универзитета у Генту у Белгији; на Универзитету у Генту, Белгија (Department of Sustainable Organic Chemistry and Technology) и Universite François Rabelais de Tours у Француској.

У 2013. години, на предлог супервизора акције COST-a (FA 1205) за Србију, проф. др Владице Симића, један истраживач сарадник је прошао обуку на 1st AQUAGAMETE Training School “Techniques for fish germline cryobanking”. Обука је реализована у оквиру Food and Agriculture COST Action FA 1205, у Институту за маринска истраживања Андалузије (Кадиз, Шпанија) од 13. до 17. маја 2013. године.

Током 2013. године настављена је сарадња са бројним универзитетима у земљи и иностранству, на основу раније склопљених уговора о сарадњи.

 

У 2014. години, одлукама Наставно-научног већа  одобрено одсуство младим докторима наука, асистентима и истраживачима Института за хемију и Института за биологију и екологију Факултета ради постдокторског усавршавања у трајању од по 6 месеци у еминентним научним установама у иностранству – у Институту за аналитичку и неорганску хемију Универзитета у Брауншвајгу у Немачкој; у Центру за молекулско моделирање Универзитета у Генту у Белгији; и Universite François Rabelais de Tours у Француској,  на Одсеку за кристалографију и Одсеку за квантну хемију Хемијског факултета Универзитета Адам Мицкијевич у Познању (Пољска), на Универзитету La Sapienza у Риму (у оквиру Basileus програма стипендирања), на Фармацеутском факултету Универзитета у Љубљани (Словенија),   на Универзитету у Хајделбергу,    на   Факултету за хемију и хемијску технологију Универзитета у Љубљани и на Универзитету у Регенсбургу, Немачка.

 

Током 2014. године настављена је сарадња са бројним универзитетима у земљи и иностранству, на основу раније склопљених уговора о сарадњи, а радило се и на успостављању нове академске сарадње са другим универзитетима, реализацији међународних пројеката и остваривању мобилности наставника и сарадника.

 

Захваљујући сарадњи наших научника са колегама из иностраних научних институција, током 2014. године обезбеђено је научно усавршавање и обука нашим младим истраживачима:

 

-          У периоду од 25. до 29.04.2014.године истраживачи-сарадници, запослени у Лабораторији за ћелијску и молекуларну биологију учествовали су на 3rd Course NAMABIO Training School у оквиру COST програма у Загребу, Р. Хрватска;

-          у периоду од 9. до 20. јуна 2014. године реалиован је  боравак и усавршавање једног истраживача-сарадника са Института за биологију и екологију на Департману за аквакултуру (Gӧdӧllȍ), Универзитета Sent-István у Мађарској;

-          У периоду од 28. јула до 1. августа 2014. године један  истраживач сарадник са Института за биологију и екологију је био учесник курса под називом, „Determination Course of Freshwater and Terrestrial Cyanobacteria”, на Катедри за ботанику Универзитета Јужне Бохемије (Чешке Буђевице, Чешка).

 

 

 

Ненаставно особље је током 2013.године имало могућност усавршавања. Тако су радници Факултета похађали:

 

-           25. Саветовање „Копаоничка школа природног права“, која се већ 25 година одржава у децембру,

-          Саветовање „Новине у економским прописима - завршни рачун за 2012.г. и Јавне набавке“ Институт за економију и право, Београд. 03.02.2013. до 06.02.2013.г, Соко Бања;

-          Саветовање: „Реформа пореског система, измене Закона о раду, Мере Владе у циљу боље наплате пореза и повећања запослености“,  од 01.-04.12.2013. године, Врњачка Бања.

-          Саветовања: „Јавне набавке у пракси“, у јулу и октобру 2013. године.

 

 

Ненаставно особље Факултета је у склопу усавршавања у струци током 2014. године  похађало:

 

-           27. Саветовање „Копаоничка школа природног права“;

-          саветовање „Новине у економским прописима - завршни рачун за 2014.“ Информативно пословни центар, у фебруару 2014. године на Златибору.

-          саветовања: „Јавне набавке у пракси“, у фебруару и јуну 2014. године.