Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним бројем студената за који су студијски програми акредитовани

 

Студијски програм

 

Број студената

Број одлуке о акредитацији

Датум одлуке о акредитацији

Основне академске студије Математике (180ESPB)

50

612-00-643/2008-04

28.11.2008.

Основне академске студије Математике (240ESPB)

50

612-00-253/2011-04

14.10.2011.

Основне академске студије Информатике

(180 ESPB)

35

612-00-643/2008-04

16.01.2009.

Основне академске студије Информатике

(240 ESPB)

35

612-00-254/2011-04

25.11.2011.

70

612-00-02366/2014-04

12.12.2014.

Основне академске студије Физике (240 ESPB)

25

612-00-643/2008-04

15.05.2009.

25

612-00-00658/2013-04

13.09.2013.

Основне академске студије Хемије (240 ESPB)

65

612-00-643/2008-04

27.11.2008.

65

612-00-00658/2013-04

08.11.2013.

Основне академске студије Биологије (180 ESPB)

75

612-00-643/2008-04

08.05.2009.

Основне академске студије Биологије (240 ESPB)

35

612-00-02092/2011-04

08.06.2012.

Основне струковне студије Екологије (180 ESPB)

25

612-00-131/2008-04

19.06.2009.

Основне академске студије Екологије (240 ESPB)

40

612-00-02092/2011-04

08.06.2012.

Мастер академске студије Математике 120 ESPB

30

612-00-643/2008-04

15.05.2009.

Мастер академске студије Математике 60 ESPB

30

612-00-253/1/2011-04

14.10.2011.

Мастер академске студије Информатике 120 ESPB)

20

612-00-643/2008-04

16.01.2009.

Мастер академске студије Информатике (60 ESPB)

20

612-00-318/2011-04

25.11.2011.

Мастер академске студије Физике (60 ESPB)

15

612-00-643/2008-04

15.05.2009.

15

612-00-00658/2013-04

13.12.2013.

Мастер академске студије Хемије (60 ESPB)

30

612-00-643/2008-04

27.11.2008.

50

612-00-00658/2013-04

08.11.2013.

Мастер академске студије Биологије (120 ESPB)

35

612-00-643/2008-04

16.01.2009.

Мастер академске студије Биологије (60 ESPB)

20

612-00-02092/2011-04

08.06.2012.

Мастер академске студије Екологије (60 ESPB)

20

612-00-02092/2011-04

26.10.2012.

Мастер академске студије Биологије молекуларна биологија (60 ESPB)

20

612-00-00084/2015-04

05.06.2015.

Докторске академске студије Математике (180ESPB)

10

612-00-643/2008-04

28.11.2008.

10

612-00-00658/2013-04

21.03.2014.

Докторске академске студије Рачунарских наука (180ESPB)

5

612-00-643/2008-04

16.01.2009.

5

612-00-00658/2013-04

09.05.2014.

Докторске академске студије Физике (180ESPB)

5

 

28.11.2008.

5

612-00-00658/2013-04

13.09.2013.

Докторске академске студије Хемије (180ESPB)

10

612-00-643/2008-04

27.11.2008.

 

612-00-00658/2013-04

08.11.2013.

 

Докторске академске студије Биологије(180ESPB)

12

612-00-643/2008-04

27.11.2008.

12

612-00-00658/2013-04

11.10.2013.

Основне струковне студије Екологије

25

612-00-131/2008-04

19.06.2009.