Стопа одустајања студената од даљег студирања

ЛЕГЕНДА:

уписано уписани у зимски семестар, рачунато за све године студијског програма заједно

одустало исписани и они који нису уписали летњи семестар после уписаног зимског семестра, рачунато за све године студијског програма заједно

% - одустало/уписано * 100%

Студијски програм

 

 

 

 

Школска 2011/12 г

Школска 2010/11 г

Школска 2009/10 г

Школска 2008/09 г

Основне академске студије - математика

уписано

156

154

156

134

одустало

/

24

10

9

%

 

15.58

6.41

6.71

Основне академске студије - информатика

уписано

137

127

92

150

одустало

/

12

8

15

%

 

9.45

8.70

10.00

Основне академске студије - физика

уписано

81

77

65

72

одустало

/

9

14

8

%

 

11.69

21.54

11.11

Основне академске студије - хемија

уписано

220

214

225

233

одустало

/

25

33

17

%

 

11.68

14.67

7.30

Основне академске студије - биологија и екологија

уписано

301

357

445

395

одустало

 

20

7

12

%

 

5.60

1.57

3.04

Мастер академске студије - математика

уписано

52

21

 

 

одустало

/

1

 

 

%

 

4.76

 

 

Мастер академске студије - информатика

уписано

22

8

 

 

одустало

/

1

 

 

%

 

12.50

 

 

Мастер академске студије - физика

уписано

1

 

 

 

одустало

/

 

 

 

%

 

 

 

 

Мастер академске студије - хемија

уписано

7

 

 

 

одустало

/

 

 

 

%

 

 

 

 

Мастер академске студије - биологија и екологија

уписано

76

41

 

 

одустало

/

2

 

 

%

 

4.88

 

 

Докторске академске студије - математика

уписано

13

 

10

10

 

одустало

 

 

 

 

%

 

 

 

 

Докторске академске студије - рачунарске науке

уписано

9

8

5

 

одустало

 

 

 

 

%

 

 

 

 

Докторске академске студије - физика

 

уписано

9

7

5

 

одустало

 

 

 

 

%

 

 

 

 

Докторске академске студије - хемија

уписано

44

42

38

 

одустало

 

 

 

 

%

 

 

 

 

Докторске академске студије - биологија и екологија

уписано

47

51

37

 

одустало

 

 

 

 

%

 

 

 

 

Основне струковне студије екологије

уписано

73

97

91

68

одустало

/

18

18

4

%

 

18.56

19.78

5.88

* На докторским академским студијама нема одусталих студената у периоду од 2008 до 2012. године

* Број студената који је одустао од студирања у школској 2011/12 години није приказан јер није завршен упис у школску 2012/13 годину.

* Студенти на Мастер академске студује математике, информатике, биологије и екологије први пут су уписани школске 2010/11, а на Мастер академске студије хемије и физике школске 211/12 године.