Прилог 4.ББ Процена ангажовања студента на предметима усаглашеност броја бодова са временом потребним за савладавање свих предиспитних и испитних обавеза студента

 

Дат је пример израчунавања броја ЕСПБ који се додељују предмету на примеру обавезног предмета на студијском програму Биолгија и студијском програму Екологија, на првој години студија.

Предмет: Зоологија инвертебрата 2 - 7 ЕСПБ

Обавезе студента

остварени поени

сати

 

Предиспитне обавезе

Предавања

3 часа недељно

5

15 x 3 x 0.75= 33.75

Вежбе:

3 часа недељно

10

15 x 3 x 0.75= 33.75

семинарски

20

Припрема -15

Презентација - 0.3

Колоквијуми

2 колоквијума по 90 минута

15

Припрема 2 x 15 = 30

израда - 4

Испитне обавезе

Практични испит

20

Припрема 30

Припрема инсектаријума - 30

Израда - 3

Усмени испит

30

Припрема -30

Испит 0.3

укупно

100

210.10

 

Рачунањем 30 сати за један ЕСПБ добија се: 210.10/30= 7.003

или

рачунањем 25 сати за један ЕСПБ добија се : 210.10/25= 8.04

 

Предмету је додељено 7 ЕСПБ

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Биологија прокариота - 6 ЕСПБ

Обавезе студента

остварени поени

сати

 

Предиспитне обавезе

Предавања

3 часа недељно

5

15 x 3 x 0.75= 33.75

Вежбе:

2 часа недељно

5

15 x 2 x 0.75= 22.5

семинарски

15

Припрема -15

Презентација - 0.3

Колоквијуми

2 колоквијума по 90 минута

10

Припрема 1 x 15 = 15

израда - 2

Испитне обавезе

Практични испит

20

Припрема 30

Израда - 3

Усмени испит

45

Припрема -40

Испит 0.3

укупно

100

161.85

 

Рачунањем 30 сати за један ЕСПБ добија се: 161.85/30= 5.39

или

рачунањем 25 сати за један ЕСПБ добија се : 161.85/25= 6.47

 

Предмету је додељено 6 ЕСПБ