Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду

 

 

Р. бр.

Назив и тип

Намена

Број

1.      

Аутоматска аналитичка вага   2615ТЕ

Мерење масе

1

2.      

Aналитичка вага   5115

Мерење масе

1

3.      

Aналитичка вага S

Мерење масе

1

4.      

Аналитичка вага  AC 211 S

Мерење масе

1

5.      

Аналитичка вага JK 200

Мерење масе

1

6.      

Вага Shimadzu

Мерење масе

2

7.      

Вага ET-1111

Мерење масе

1

8.      

Вага МW-120

Мерење масе

3

9.      

Вага 410G KERN

Мерење масе

1

10.   

Вага MJ 300

Мерење масе

1

11.   

Гасни хроматрограф 3300 Varian

Одвајање компонената смеше

1

12.   

Термостат  MА 5707

Термостатирање

1

13.   

pH метар дигитални  MА 5740

Мерење концентрације водоничних јона

1

14.   

pH метар дигитални 4500

Мерење концентрације водоничних јона

1

15.   

pH метар дигитални Beckman-72

Мерење концентрације водоничних јона

1

16.   

pH метар дигитални

Мерење концентрације водоничних јона

1

17.   

pH метар дигитални МА 5730

Мерење концентрације водоничних јона

1

18.   

pH метар дигитални МА 5703/09

Мерење концентрације водоничних јона

1

19.   

pH метар дигитални HI9017

Мерење концентрације водоничних јона

1

20.   

Сушница ST/06

Сушење

21.   

Сушница ST-11

Сушење

1

22.   

Сушница350

Сушење

1

23.   

Атомски апсорбциони спектрофотометар AAS 1

Спектрофотометријска мерења

1

24.   

Атомски апсорбциони спектрофотометар Perkin Elmer 3300

Спектрофотометријска мерења

1

25.   

Спектрофотометар MA 9523

Спектрофотометријска мерења

1

26.   

Спектрофотометар SPA

Снимање спектара у ултраљубичастом и видљивом делу спектра

1

27.   

Спектрофотометар SP6-500 KCL

Снимање спектара у ултраљубичастом и видљивом делу спектра

1

28.   

Спефрофотометар Lamda 35

Снимање спектара у ултраљубичастом и видљивом делу спектра

1

29.   

Пећ за жарење LP08 1200oC

Жарење супстанци

2

30.   

Пламени фотометар FLAPHO-40

Спектрофотометријска мерења

1

31.   

Полариметар241 SA

Мерење угла скретања равни поларизоване светлости

1

32.   

Апарат за деминерализацију воде

Деминерализација воде

1

33.   

Кондуктометар MA 5962

Мерење електричне проводљивости раствора

2

34.   

Вакуум испаривач DEVAROT 1

Дестилација под вакуумом

2

35.   

Спектрални колориметар Spekol

Снимање спектара

1

36.   

Kружни полариметар ZEISS

Мерење угла скретања равни поларизоване светлости

1

37.   

Стерилизатор

Стерилизација

2

38.   

Стерилизатор HAL8000

Стерилизација

1

39.   

Калориметар

Mерење топлотног капацитета

1

40.   

NMR спектрометар Varian

Снимање протонских и  13C спектара

1

41.   

Центрифуга

Центрифугирање раствора

2

42.   

Колориметар  6051 JANWAY

Колориметријска мерења

1

43.   

Водено купатило 6F/100

Загревање и упаравање раствора

1

44.   

Водено купатило  IS-2-S

Загревање и упаравање раствора

1

45.   

Водено купатило IS-6

Загревање и упаравање раствора

1

46.   

Водено купатило IS-4

Загревање и упаравање раствора

1

47.   

FTIR

Снимање спектара у инфрацрвеном делу спектра

1

48.   

Магнетна мешалица MMG 2

Meшање раствора

3

49.   

Магнетна мешалица MM 540

Meшање раствора

1

50.   

Магнетна мешалица MTM-4

Meшање раствора

1

51.   

Магнетна мешалица IKAMAG

Meшање раствора

1

52.   

Магнетна мешалица AM-3250A

Meшање раствора

1

53.   

Магнетна мешалица MR-H-Stand.

Meшање раствора

1

54.   

Магнетна мешалица ARE

Meшање раствора

1

55.   

Магнетна мешалица Rotamix

Meшање раствора

2

56.   

Магнетна мешалица КOMBIMAG

Meшање раствора

1

57.   

Видео склоп

Приказивање резултата   и одржавање предавања

1

58.   

Дигитална камера HP

Снимање

1

59.   

Гасно-масени спектрометар  GC/MSD 689 ON

Одвајање компонената смеше и одређивање масе фрагмената

1

60.   

Алфа спектрометар  Ортек

Мерење алфа спектара

1

61.   

Гама спектрометар Ортек

Мерење гама спектара

1

62.   

Уређаји за мерење спољашњег гама зрачења Генитрон

Мерење доза

1

63.   

ЛАРА 5 Винча

Мерење ниских бета активности

1

64.   

Термоциклер Mastercycler ep. gradients

Умножавање циљних гена

1

65.   

Систем за хоризонталну електрофорезу Blue Marine 100

Раздвајање и визуелизација нуклеинских киселина

1

66.   

Систем за вертикалну електрофорезу Blue Vertical 102

Раздвајање и визуелизација нуклеинских киселина и протеина

1

67.   

Биофотометар BS 232C

Брза анализа ДНК, РНК, олигонуклеотида, протеина и бактеријских ћелија

1

68.   

Трансилуминатор са филтером TCP-20L.M

Визуелизација нуклеинских киселина и протеина

1

69.   

Термомиксер са термоблоком COMPACT

Припрема биолошких узорака

1

70.   

Био-робот EZ1

Пурификација нуклеинских киселина

1

71.   

Ламинарна комора са хоризонталним протоком ваздуха, УВ лампом и два радна места HPH9

Превенција контаминације биолошких узорака

1

72.   

Ламинарна комора са УВ лампом и два радна места F8-42

Превенција контаминације биолошких узорака

1

73.   

Microplate reader RT 2100-C

Квантитативна и квалитативна анализа

1

74.   

Microplate incubator shaker PST 60 HL plus

Инкубирање и мешање узорка и раствора

1

75.   

Microplate washer RT 2600-C

Прање микроплоча

1

76.   

Ултразвучна сонда Тип 250

Припрема ткива за анализу

1

77.   

Хомогенизатор T 18 basic Ultra Turrax IKA

Припрема ткива за анализу

1

78.   

Ултразвучни сонификатор HD 2070 BANDELIN

Припрема ткива за анализу

1

79.   

Спектрофлуорофотометар RF1501

Квантитативна и квалитативна анализа

1

80.   

Спектрофотометар са УВ лампом UV VIS 6105 JENWAY

Квантитативна и квалитативна анализа

1

81.   

Спектрофотометар MA-9521

Квантитативна и квалитативна анализа

1

82.   

Колориметар HANNA

Квантитативна и квалитативна анализа

4

83.   

Колориметар SPEKOL

Квантитативна и квалитативна анализа

1

84.   

Колориметар MA-9507 Искра

Квантитативна и квалитативна анализа

2

85.   

Колориметар NA-9507

Квантитативна и квалитативна анализа

1

86.   

Центрифуга LC72 са ротором

Фракционисање биолошких узорака

2

87.   

Центрифуга6000 C-1

Фракционисање биолошких узорака

1

88.   

Центрифуга LC-100S

Фракционисање биолошких узорака

2

89.   

Центрифуга са хлађењем, са ротором K24 JANETZKI

Фракционисање биолошких узорака

1

90.   

Центрифуга са хлађењем са роторима DIGICEN 20R

Фракционисање биолошких узорака

1

91.   

Центрифуга са хлађењем 5702R

Фракционисање биолошких узорака

1

92.   

Микроцентрифуга са хлађењем 5415R

Фракционисање биолошких узорака

1

93.   

Ултрацентрифуга UP65

Фракционисање биолошких узорака

1

94.   

Центрифуга за хематокрит TX21 DDR

Фракционисање крви

1

95.   

Флуоросцентни микроскоп са дигиталном камером E50

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

96.   

Микроскоп AMPLIVAL

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

4

97.   

Оптички микроскоп са додатком AMPLIVAL

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

98.   

Микроскоп AMPLIVAL PLANAH

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

2

99.   

Микроскоп AMPLIVAL M1

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

100.        

Микроскоп AMPLIVAL O-2

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

2

101.        

Микроскоп BIOLAM P-12 SSS

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

7

102.        

Микроскоп ERGOVAL M-15

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

103.        

Микроскоп TELEVAL

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

104.        

Микроскоп BIOLAM 70-R-1-1350

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

11

105.        

Микроскоп LABOVAL M-3

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

13

106.        

Бинокуларни микроскоп CE BMS75560

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

5

107.        

Бинокуларни микроскоп BMSE1,220

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

5

108.        

Микроскоп LABOVAL ZEISS

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

25

109.        

Микроскоп MST-127

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

110.        

Микроскоп са прибором WILD

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

111.        

Монокуларни микроскоп BIOLAM

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

21

112.        

Микроскоп BINO TOPIC B.CE

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

113.        

Микроскоп SM-XX

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

114.        

Стерео микроскоп TEHNIVAL

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

5

115.        

Стерео микроскоп TEHNIVAL-2

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

116.        

Стерео микроскоп MBS-1

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

14

117.        

Стерео микроскоп MBS-9

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

5

118.        

Стерео микроскоп MBS SSR S1

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

119.        

Стерео микроскоп SMXX

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

120.        

Инвертни микроскоп ZEISS

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

121.        

Комора са дубоким замрзавањем MDF 382

Чување биолошких узорака

1

122.        

Кимограф Мод.10550 стимул

Регистровање мичићних и срчаних контракција

4

123.        

Аутоклав400*600 A2

Стерилизација

1

124.        

Аутоклав F300*500

Стерилизација

1

125.        

Магнетна мешалица MM-510

Мешање раствора

1

126.        

Универзална мешалица TIP UM-402

Мешање раствора

1

127.        

Магнетна мешалица са грејачем CASTUM

Мешање раствора

1

128.        

Вибратор за 1 епрувету VELP

Мешање раствора

1

129.        

pH-метар MA-57300

Мерење концентрације водоничних јона

1

130.        

pH-метар MA-5723KPL

Мерење концентрације водоничних јона

1

131.        

pH-метар MA-5740

Мерење концентрације водоничних јона

1

132.        

Дигитална вага CS-3000

Мерење масе

1

133.        

Електрична вага MK-300B

Мерење масе

1

134.        

Аутоматска аналитичка вага TIP 419/1

Мерење масе

1

135.        

Аутоматска аналитичка вага Тип 414/5

Мерење масе

1

136.        

Аналитичка вага SARTARINS

Мерење масе

1

137.        

Прецизна вага Тип 354/1000

Мерење масе

1

138.        

Торзиона вага D-2000 MG2

Мерење масе

1

139.        

Водено купатило за 72 епрувете

Инкубирање биолошких узорака и раствора

8

140.        

Пешчано купатило TKS600*400*

Инкубирање биолошких узорака

1

141.        

Универзална лупа LO-2

Визуелизација билошког материјала

2

142.        

Уређај за електрориболов-електрофисер AR.EFAG23

Узорковање риба на терену

1

143.        

Чамац за узорковање на терену

Узорковање биолошког материјала на терену

2

144.        

Сонар GARMIN FISHFINDER 250

Детекција и праћење популкација риба

1

145.        

GPS   GARMIN ETREX VISTA CX

Одређивање географских кордината

1

146.        

Прибор за аутоматско снимање MF

Снимање

1

147.        

Електрокардиограф  ET JEDN

Регисровање електричне активности срца

1

148.        

Тресилица Кинетор

Мешање раствора

1

149.        

Оксиметар VELP

Мерење концентрације кисеоника у води

1

150.        

Вакум пумпа SARTORIUS

Дестилација под вакумом

1

151.        

Вакум упаривач DEVAROT III

Дестилација под вакумом

1

152.        

Базични PH/eP/T метар Hi98129

Мерење PH, eP и температуре воде

3

153.        

Универзални термостат са воденим омотачем VT3

Инкубирање биолошких узорака

5

154.        

Ултратермостат са воденим омотачем TIP U-10

Инкубирање биолошких узорака

1

155.        

Универзални термостат UT-800

Инкубирање биолошких узорака

1

156.        

Суви термостат F 500*430M

Инкубирање биолошких узорака

1

157.        

Пећ за жарење LP08-12000

Жарење биолошког материјала

1

158.        

Микротом ротациони са додатком 820 SPENCER

Прављење пресека биљног и животињског ткива

1

159.        

Сушница LS-500

Сушење

2

160.        

Сушница TIP-ST11

Сушење

1

161.        

Сушница F500*430 MM S/21

Сушење

1

162.        

Сушница ST-O5

Сушење

3

163.        

Термоблок са улошком MD01N

Термостатирање узорака

1

164.        

Магнетна мешалица Rotamixshp-S

Мерење масе

1

165.        

Аналитичка вага Kern 220

Мерење масе

1

166.        

Колона за HPLC   Cromchart

Гасна хроматографија

1

167.        

Термостат 8300

Термостатирање узорака

1

168.        

Анализичка вага 600G/001

Мерење масе

1

169.        

Шејкер Vortex

Мешање раствора

1

170.        

pH метар pH

Мерење концентрације водоничних јона

1

171.        

Кондуктометар L.SA

Мерење проводљивости раствора

1

172.        

Магнетна мешалица Topolino

Мешање раствора

1

173.        

Центрифуга Centric

Мешање раствора

1

174.        

Микроскоп Nikon

Мерење масе

1

175.        

Аналитичка вага BL-60

Мерење масе

1

176.        

Техничка вага Pioneer – 510

Мерење масе

1

177.        

Мерач притиска P

Мерење притиска

1

178.        

Ротациони вакуум упаривач RV-05

Испаравање течности под смањеним притиском

1

179.        

Пипета аутоматска05-10

Одмеравање запремине течности

1

180.        

Екстерни калибрациони систем SHI

Калибрациони уређај

1

181.        

Дигитални мерач температуре 50-1300C

Мерење температуре

1

182.        

Ултразвучна када  Scopes

Растварање узорака

2

183.        

Вакуум упаривач  R210

Испаравање течности под смањеним притиском

1

184.        

Магнетна мешалица Hotpl

Мешање раствора

3

185.        

Вакуум упаривач  Mod RV 10B

Испаравање течности под смањеним притиском

1

186.        

Аутоматска пипета CAPP 0.5-10

Одмеравање запремине течности

2

187.        

Микроскоп B182

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

188.        

Техничка вага Pioneer 2100

Мерење масе

1

189.        

Ротациони вакуум упаривач RV 10

Испаравање течности под смањеним притиском

1

190.        

Колориметар Caspase

Мерење количине апсорбоване светлости

1

191.        

Читач баркодова HS-1 CCD

Читање баркодова

2

192.        

Јединица за криоконверзацију HS 2D

Мерење криоконверзије

1

193.        

Детектор јонизујућег зрачења LR

Детектовање јонизујућег зрачења

1

194.        

Радиоактивни извор Americium 241

Извор радиоактивног зрачења

1

195.        

Термометар HG

Мерење температуре

1

196.        

Ултразбучна када  0.6V

Растварање узорака

1

197.        

Водено купатило  20 L SA

Загревање узорака

1

198.        

Кондуктометар ZM

Мерење проводљивости раствора

1

199.        

Магнетна мешалица Sa

Мешање

1

200.        

pH метар MOD pH20

Мерење концентрације водоничних јона

2

201.        

Ручни pH метар  PH 20

Мерење концентрације водоничних јона

1

202.        

Микроскоп  B128

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

203.        

Дозиметар  Radiometar

Титровање раствора

1

204.        

Дигитална вага KRZN  

Мерење масе

1

205.        

Вага EMB 200-2

Мерење масе

1

206.        

Ултразвучна када  4820-S

Растварање узорака

1

207.        

Аутоматска пипета 8-kanal

Одмеравање запремине течности

1

208.        

Микроскоп  Trinukl BINO

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

209.        

Микроскоп  Nikon

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

210.        

Центриfуга  Sorwal WX

Цеђење

1

211.        

CO2 инкубатор 151 L. UV

Инкубација угљен-диоксида

1

212.        

Микроскоп Nikon TS-100

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

213.        

Термоанемометар Fleks

Мерач протока

1

214.        

Мултиметар  5U1CFT lux

Електрична мерења

1

215.        

Дигитални мерач температуре 50-130

Мерење температуре

1

216.        

Дигитални хронометар Electron

Мерење времена

1

217.        

Аналитичка вага 220 G.

Мерење масе

1

218.        

Термоблок  Eppendorf

Термостатирање узорака

1

219.        

Спектрофотометар  UV-1800-Rayleigh

Квантитативна и квалитативна анализа

1

220.        

Персонални рачунар Dell GNM6M

Рачунарска учионица

12

221.        

Микротом ротациони са додатком 820 SPENCER

Прављење пресека биљног и животињског ткива

1

222.        

Бинокуларни микроскоп  Б182   О

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

223.        

Електр. радон детектор

детекција

1

224.        

Дозиметар-раdиометaр  АТ 112

Анализе

1

225.        

Одређ. Rydberg-ове константе

Лаб. анализе

1

226.        

Dell optiplex 390   Core

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

227.        

Аналитичка вага 210/0.0001г

Прецизно мерење

1

228.        

Вакум пумпа  V700-SCO

дестилација под вакуумом

1

229.        

Вакум упаривач -Basic  R210

Упаравање, дестилација под вакуумом

1

230.        

Scopes – лабораторијска опрема Donau

Лабораторијске анализе

1

231.        

Aprege 70 Liq Versi T L T.

Лаб. анализе

1

232.        

Јединица за криоконзервацију

криоконзервација

1

233.        

Инвертни микроскоп Nikon

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

234.        

Софтвер за инертни микроскоп

ECLIPSE Ti     Nikon

Визуелизација ћелијских и субћелијских структура

1

235.        

Лабораторијска ултрацентрифуга Thermo Scientific  Sorvall WX

Фракционисање биолошких узорака

1

236.        

7 500 Real Time PS Tower   Applied Biosystems

анализе

1

237.        

PCR aparat Mastercycler   Mastercycler

Лаб. анализе

1

238.        

Апарат за изометријске силе и пр.

анализе

1

239.        

Геранијумски детектор гама зрачења и  сет Hp Ge. DOPL.D.  ORTEC

Детектовање гама зрачења

1

240.        

Tandbergedge 95 MX CAME

анализе

1

241.        

Alfa spektrometar SI ORTEC

Снимање спектра

1

242.        

Uv -Vis спектрофотoметар 2012  Lamda 25  Perkin Elmer

Снимање спектра у видљивом и UV делу спектра

1

243.        

Ротациони вакум упаривач   Buchi

дестилација под вакуумом

1

244.        

Мембранска вакум пумпа са контролером Buchi

дестилација под вакуумом

1

245.        

Уљана вакум пумпа  Pfeiffer

дестилација под вакуумом

1

246.        

Потенциостат са опремом за цикличну волтаметрију   Autolab

мерења

1

247.        

Микроталасни реактор Microsynth Milestone

Лаб. анализе

1

248.        

Хроматограф са средњим притисцима(MPLC) Buchi

Анализе спектра

1

249.        

Функцијски генератор МА3730

 

3

250.        

Мултиметар    PeakTech 2005 6 ком,

Mastech MY64 5 комMastech M92A 2 ком

 

13

251.        

Базна лемилица са ЛЦД дисплеј показивачем ZD-937

 

2

252.        

Дигитални осцилоскоп DSO4202C

 

1

253.        

Дигитални осцилоскоп SDS 1152CML

 

1

254.        

Протоборд и тест плоче SD35N 4 ком, EXB-830 10 ком, EXB-1660 4 ком

 

18

255.        

ЛЦР метар AXLCR42A

 

1

256.        

Ручни инфрацрвени термометар DT600

 

1

257.        

Вакуум пумпа7874B

 

4

258.        

Сензор покрета PIR28A/WH 1 ком, PIR16C/WH 1 ком

 

3

259.        

Фото релеј FTR-P07/WH

 

1

260.        

FPGA развојна плоча FPGA-MOJO

 

 

261.        

Сензорски прекидач IC LEDC20

 

2

262.        

Логички анализатор ScanaQuad SC50

 

2

263.        

Ардуино нано V3.0

 

14

264.        

Температурни сензор DS18B20

 

1

265.        

Ласерски даљиномер PeakTech 2801

 

1

266.        

Ардуино комплет за учење Arduino Starter Kit-01

 

4

267.        

Напонско/струјни извор Mean Well LRS-150-24 150W/24V/6.5A

 

4

268.        

Десктоп рачунар22inch LED monitor, 500GB disk, RAM 8GB, i5 processor.

 

2

269.        

Комплети рачунара, тастатура и мишева CPU Intel i5 3.0GHz 6MB, 8GB DDR4 RAM, 1TBHDD,

 

8

270.        

Монитори BENQ  GL955A 18.5" LED monitor, TN, 1366 x 768 HD ready, 5ms

 

8

271.        

нод за кластер  HP DL360 GEN9 INTEL 8C E5-2630V3 2.4GHZ 16GB-R P440A/2GBR 8SFF NOHDD NOODD 500W RACK 1U

 

1

272.        

лаптопови Dell Inspiron 15 (3567) 15.6" Intel Core i3  2.0GHz 4GB 500GB 4-cell ODD crni Ubuntu

 

5

273.        

Лаптоп рачунар HP 17inch, HDD500GB, RAM 4GB, i3 processor

 

1

274.        

РЦ генератор MA3604

 

2

275.        

Напонско/струјни извори MA4153

 

2

276.        

Цевни волтметар MA3034

 

3

277.        

ТТЛ исправљач

 

4

278.        

МегаОмМетар MA2075

 

1

279.        

Електронски унимер MA3033

 

1

280.        

РЛЦ мост MA4302

 

1

281.        

Инструмент за тражење и постављање отпора MA2112

 

2

282.        

Инструмент за тражење и постављање капацитивности MA2402

 

2

283.        

Универзални аналогни инструмент Унимер 1

 

10

284.        

лаптоп рачунари

 

10

285.        

Мини центрифуга

Центрифугирање раствора

1

286.        

Дигитална бирета континуирана Е 2.5 ml

 

1

287.        

Лајнер за GC/MS

 

1

288.        

Gold Seal за GC/MS

 

1

289.        

Паметни вентил Agilent 5975B Calibration Valve

 

1

290.        

Колона за GC/MS

Гасна хроматографија

1

291.        

Дигитална микролитарска пипета 100-1000 µl + наставци

Одмеравање запремине течности

1

292.        

Дигитална микролитарска пипета 20-200 µl  + наставци

Одмеравање запремине течности

1

293.        

Магнетна мешалица са грејачем

Мешање раствора

1

294.        

Вакуум упаривач R-100   

дестилација под вакуумом

1

295.        

 

 

1

 

 

 

Напомена: Подкомисија ће, случајним избором, проверити структуру опреме