Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске станове и изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)

 

Укупна бруто површина у установи

10.733,00 m2

Р.б.

Просторија

Број места

Површина m2

Навести адресу на којој се налази просторија

 

Ознака

1.             

Амфитетатри

А-0-22б

100

245,6

Целокупан простор је у оквиру једног комплекса на адреси: Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац

 

А-II-1

88

110

2.             

Слушаонице

А-0-15

40

50,5

A-II-19

24

36,5

В-0-17

20

65,5

В-III-2

20

57

3.             

Учионице

A-Пo-17

40

51

А-0-22а

50

44,8

A-I-1

88

117,5

A-I-7

40

54,5

A-I-21

40

50,5

A-I-24

40

54,5

A-I-25

40

50,5

A-I-28

35

54

А-II-5

35

52

A-II-25

40

52,5

A-II-24

44

28,5

A-II-21

50

58

A-II-20

42

51

A-III-1a

15

35

В-I-5

37

70

В-I-6

37

70

В-I-7

37

70

4.             

Компјутерске лабораторије

 

A-II-28

26

54,8

A-II-24 p

13

27

A-0-3

30

41,5

A-По-6а

5

12,5

В-I-1a

8

26,5

В-I-8

17

84

5.             

Лабораторије

А-По-2

15

50

А-По-4

10

31,5

А-По-5

25

52

A-I-2

25

63,3

A-I-6

25

55

A-I-8

16

34,1

A-I-9

16

50,2

A-II-2

25

55

А II-3

4

24,5

A-II-10

15

51,2

A-II-11

25

51,2

Б-0-3

18

76

Б-0-9

18

76,4

Б-0-10

18

76,4

Б-I-3

18

78,2

Б-I-9

18

79

Б-I-10

20

83,4

В-I-1б

17

45,9

В-II-1

21

83,7

В-II-4

17

70

В-II-5

17

70

В-II-6

17

70

В-II-7

17

84

В-III-1

5

40

6.             

Припремне лабораторије

А-По-1

1

21,2

А-По-3

15

25,6

А-По-5а

4

15

А-I-3

4

23,8

А-I-10

2

17,7

А-II-12

3

26,9

А-II-14

3

20

Б-0-6

2

12,5

Б-0-12

3

15

7.             

Лабораторије за истраживачки рад и наставничке лабораторије

А-0-24

4

29,2

А-0-25

4

20,3

А-I-22

15

26,2

А-I-11

2

17,8

Б-0-4b

6

31,2

Б-0-2

4

23,6

Б-0-8

4

25,9

Б-0-11

4

17,8

Б-I-2

4

31,8

Б-I-4b

4

27,2

Б-I-6

4

6

В-0-10

3

42,1

В-0-12

2

13

В-III-2а

3

10

8.             

Акваријум

А-По-14

5

25,1

А-По-15

4

46,7

А-По-19

8

22,7

А-По-21

6

51,4

9.             

Библиотеке

А-0-13

4

110,4

10.          

Читаонице

А-0-14

20

55,6

 

Укупно за извођење наставе          4 120,25      2,83 m2 /студенту

1.             

Наставнички кабинети

А-0-1

3

49,4

А-0-2

1

23,7

А-0-16

2

17,3

А-0-17

4

17,3

А- I-1

3

13,7

А- I-1

3

11,8

А- I-23

2

26,5

А- I-26

3

28,9

А- I-27

3

24,1

А-I-4

1

32,7

А-I-

1

16,6

А-I-

1

11,4

А-I-

2

16,4

А-I-13

1

35,4

А-I-14

2

20,3

А-I-16а

1

10,7

А-I-16б

1

11,2

А-I-17

3

22,4

А-II-22

3

26,5

А-II-23

4

28,5

А-II-26

2

28,9

А-II-27

3

24,5

А-II-4

2

27,7

А-II-6

2

30,7

А-II-7

2

23,4

А-II-8

1

27,8

А-II-9

2

26,8

А-II-15a

1

14,1

А-II-15b

1

14,7

А-II-16

3

29,7

А-II-17

2

22,3

А-III-1d

3

12,9

А-III-1b

3

19,4

А-III-1v

3

19,4

А-III-1g

3

15,7

А-III-2a

2

11

А-III-2b

2

11

А-III-3a

1

10,9

А-III-3b

1

10,9

Б-0-4a

3

17,7

Б-0-1

3

18,1

Б-0-5

3

20,8

Б-I-1

3

20,2

Б-I-4a

2

18,1

Б-I-5

2

21,5

Б-I-7

2

20,5

Б-I-8

10

17,8

Б-I-11

10

18,8

Б-I-12

3

18,8

В-0-1

4

16,8

В-0-2

2

11,5

В-0-3

3

10,2

В-0-4

2

15,2

В-0-7

3

19,2

В-0-8

4

18,7

В-0-9

2

17,6

В-0-9а

2

19,3

В-0-13

2

14

В-0-14

2

16

В-0-15

2

13,9

В-0-16

1

9,5

В-I-4

1

7,8

В-I-

3

10,1

В-I-

2

9,3

2.             

Просторије за чување експерименталних животиња

А-По-9

1

26,8

А-По-20

1

26,8

3.             

Студентска служба

А-0-8

3

53,2

4.             

Рачунски центар

А-0-4

3

24

5.             

Деканат

А-0-10

2

32,8

А-0-11

1

21,1

А-0-12

1

33,7

6.             

Служба за опште послове

А-0-20б

2

11,4

7.             

Секретаријат 

А-0-9

1

23,7

8.             

Рачуноводство

А-0-7

3

26,4

А-0-19

1

20,7

А-0-20а

1

11,4

9.             

Друге просторије намењене запосленима

Б-0-7

8

16,1

В-0-6

3

10,6

10.          

Радионице

А-По-7

2

53,7

11.          

Магацини

 

А-По-16

 

47,1

А-По-22

 

19

12.          

Архиве

А-По-23

 

22,3

А-По-24

 

21,2

13.          

Копирница и тел. централа

А-0-5

1

9,2

14.          

Набавна служба

А-0-21

1

13,1

15.          

Портирница

А-0-6

2

9,2

16.          

Бифе

А-По-25

 

97,5

А-По-26

 

21,5

17.          

Студентски парламент и друге организације студената

А-По-6

 

26,4

 

УКУПНО ПМФ    10 733,00 m2

7,39 m2/студенту

Просторије које се користе у настави и друге просторије могу бити специфициране и на друге начине, наведени називи су само примери. Користећи инсер мод навести и друге просторије које се користе за извоћење студијског програма. Ако се све просторије налазе на једној адреси,  табелу можете модификовати не уносећи адресу.