Институт за математику и информатику

 

Рачунарска учионица 2

 

Рачунарска лабораторија 3 лабораторије

 

Истраживачка група за математичко моделирање и рачунарске симулације

 

Институт за биологију и екологију

 

Ботаничка башта

 

Центар за рибарство и конзервацију биодиверзитета копнених вода- АКВАРИЈУМ ПМФКГ

 

1. Лабораторија за хидробиологију и заштиту вода

2. Лабораторија за криопрезервацију

3. Лабораторија за eх situ конзервацију хидробионата - Експериментално мрестилиште

3. Акваријум (едукативна и истраживачка колекција водених организама)

 

Лабораторија за ботанику

 

Лабораторија за екофизиологију и екотоксикологију

 

Лабораторија за генетику и молекуларну физиологију

Лабораторија за физиологију животиња

Лабораторија за ћелијску и молекуларну биологију

Лабораторија за експериментална еколошка истраживања бескичмењака

Лабораторија за општу и примењену ентомологију

Лабораторија за биохемију

Лабораторија за микробиологију

Лабораторија за микологију

Лабораторија за експериментална еколошка истраживања бескичмењака

 

 

Институт за физику

Лабораторија за радијациону физику и заштиту од зрачења

 

Лабораторија за метрологију

 

лабораторија за информатику

 

Лабораторија за електронику

 

Лабораторија за астрофизику са астрономијом

 

Лабораторија за физику чврстог стања

 

Лабораторија за општи курс физике

 

Лабораторија за атомску и субатомску физику

 

Лабораторија за наставна средства и методику

 

Лабораторија за електромагнетизам и оптику

 

Лабораторија за физичку механику и молекуларну физику

 

 

Институт за хемију

 

Лабораторија за биоорганску експерименталну хемију

 

Лабораторија за аналитичку хемују

 

Лабораторија за механизме неорганских реакција

 

Лабораторија за гасно-хроматографску анализу

 

Лабораторија за бионеорганску хемију

 

Лабораторија за биохемију

 

Лабораторија за механизме органских реакција

 

Лабораторија за органску синтезу

 

Лабораторија за спектроскопију

 

Лабораторија за хемију природних производа

 

Лабораторија за физичку хемију и инструменталну анализу

 

Лабораторија за органску хемију

 

Лабораторија за технологију

 

Лабораторија за квантитативну и квалитативну хемијску анализу

 

Лабораторија за неорганску хемију