Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе

 

Назив

 

Број

Површина

Број радних места

Користи се у следећим студијским програмима

Лабораторија за електронику

В-I-1б

43

17

Основне студије физике

Лабораторија за општи курс физике

В-II-1

80

21

Основне студије хемије и биологије

Лабораторија са училима за методику наставе физике

В-II-4

64

17

Основне и мастер студије физике

Лабораторија за електромагнетизам и оптику

В-II-5

64

17

Основне студије физике

Лабораторија за физичку механику и молекуларну физику

В-II-6

70

17

Основне студије физике

Лабораторија за атомску и нуклеарну физику

В-II-7

80

17

Основне и мастер студије физике, хемије биологије

Лабораторија за радијациону физику

В-III-1

45

5

Основне и мастер студије физике, хемије и биологије

Рачунарска лабораторија

В-I-1a

25

10

Мастер и докторске студије физике

Рачунарска лабораторија

В-I-8

80

17

Основне и дипломске студије физике

Лабораторија за неорганску хемију

Б-0-3

76,0

18

Основне и дипломске академске студије хемија, биологија, фармација

Лабораторија за индустријску и примењену хемију и за заштиту животне средине

Б-0-9

76,4

18

Основне и мастер академске студије хемија, биологија

Лабораторија за аналитичку хемију

Б-0-10

76,4

18

Основне и дипломске академске студије хемија, биологија

Лабораторија за органску хемију

Б-I-3

78,2

18

Основне и мастер академске студије хемија, биологија

Лабораторија за аналитичку и инструменралну хемију

Б-I-8

17,8

10

Основне и мастер академске студије хемија

Лабораторија за физичку, инструменталну аналитичку хемију и заштиту животне средине

Б-I-9

79,0

18

Основне и мастер академске студије хемија, фармација

Лабораторија за препаративну органску хемију и хемију природних производа

Б-I-10

83,4

20

Основне и дипломске академске студије хемија, фармација

Лабораторија за аналитичку и неорганску хемију

Б-I-11

18,8

10

Основне и мастер академске студије хемија

Лабораторија за биохемију

A-I-20

50,4

15

Основне и мастер академске студије хемија, фармација

Лабораторије за рад наставног особља

А-I-22

26,2

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

Б-0-4b

31,2

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

Б-0-2

23,6

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

В-0-8

18,7

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

Б-0-11

17,8

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

Б-I-2

31,8

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

Б-I-4b

27,2

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

Б-I-5

21,5

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

Б-I-1

20,2

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

Б-I-7

20,5

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

Б-I-8

17,8

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

Б-I-11

18,8

4

Основне, дипломске и докторске академске студије хемија

Лабораторије за рад наставног особља

Б-I-12

18,8

4

Основне, мастер и докторске академске студије хемија

Лабораторија за физиологију биљака мрачна комора

А-По-1

24,1

4

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за молекуларну генетику

А-По-2

54,0

15

Основне, дипломске и докторске академске студије биологија

Лабораторија за експерименталну физиологију, молекуларну биологију и екотоксикологију

А-По-3

24,0

5

Мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за ћелијску и молекуларну биологију

А-По-4

30,7

10

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за екологију животиња, биогеографију, заштиту животне средине и хидробиологију

А-По-5

55,0

25

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за хидробиологију (мрестилиште), екологију и заштиту животне средине

А-По-15

46,7

15

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за хидробиологију (акваријум)

А-По-19

22,7

8

Основне, дипломске и докторске академске студије биологија

Акваријум лабораторија за хидробиологију

А-По-21

51,4

25

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Акваријум тераријум

А-По-19

22,7

8

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за систематику инвертебрата и вертебрата

А-I-2

63

25

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за биологију ћелија и ткива, развиће животиња и генетику

А-I-6

55

25

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за физиологију животиња

А-I-8

34,1

16

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за биохемију

А-I-9

50,2

16

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за микробиологију, алгологију и микологију

А-II-2

55,0

25

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за физиологију биљака

А-II-10

51,2

15

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за морфологију и систематику биљака

А-II-11

51,2

25

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за морфологију и систематику биљака, хербаријум

А-II-12

26,9

10

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за микробиологију, алгологију и микологију

А-II-14

20

3

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Рачунарска лабораторија

А-По-6а

12,5

5

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Рачунарска лабораторија

А-0-3

41,5

20

Основне, мастер и докторске академске студије биологија и математика

Рачунарска лабораторија

А-II-28

54,8

26

Основне, мастер и докторске академске студије биологија и математика

Лабораторија за рад наставног особља

А-По-5а

15

3

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за рад наставног особља

А-По-14

25,1

5

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за рад наставног особља

А-I-10

17,4

2

Основне, мастер и докторске академске студије биологија

Лабораторија за рад наставног особља

А-I-11

17,8

2

Основне, мастер и докторске академске студије биологија