Факултет обавља своју делатност у три објекта укупне површине 10.733 м2, на локацији Радоја Домановића 12. Овај простор се одржава сходно финансијским могућностима Факултета. Сваке године изводе се радови на редовном одржавању свих објеката Природно-математичког факултета. Са аспекта обимности и значаја изведених радова можемо издвојити следеће:

 

током 2015. године

 

-        завршена је реконструкција свлачионица у  фискултурној сали;

-        замењени су прозори на рачунарској учионици и  на просторији студентске службе;

-        извршена је потпуна реконструкција два тоалета у згради Института за хемију;

-        куповином 10 нових микроскопа настављено  је обнављање лабораторијске опреме у студентским лабораторијама.

 

током 2016. године

 

-        извршена је комплетна  реконструкција 1 учионице и 3 истраживачке лабораторије;

-        извршена је потпуна   реконструкција преостала два тоалета у згради Института за хемију;

-        замењени су  прозори на 6 истраживачких лабораторија, 3 учионице и на 3 канцеларије;

-        куповином 8 нових микроскопа настављено је обнављање лабораторијске опреме у студентским лабораторијама.

 

 

током 2017. године

- извршена је комплетна реконструкција 4 учионице и 1 наставничког кабинета;

- извршена је потпуна реконструкција тоалета у подруму Главне зграде;

- извршена је замена прозора на 6 истраживачких лабораторија, 3 учионице и на 3

  наставничка кабинета;

- обављене су припремне радње за израду пројектне документације за

  реконструкцију поткровља Главне зграде Факултета.

 

 

током 2018. године

-        извршена је комплетна реконструкција 2 учионице, 1 истраживачке лабораторије и 3 наставничка кабинета;

-        извршена је потпуна реконструкција улазног степеништа испред фискултурне сале;

-        извршена је замена прозора на 3 наставничка кабинета и замена врата на 11 просторија на II спрату Главне зграде;

-        урађена је пројектна документација за реконструкцију поткровља Главне зграде  Факултета;

-        извршен је ремонт топлотних пумпи у подстаници у Главној згради Факултета;

-        извршена је реконструкција истраживачке лабораторије у Институту за хемију.