КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
у школској 2021/2022. години


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2021/2022. години уписаће 185 студената и то 94 на буџету и 91 самофинансирајућих:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60 ЕСПБ) за стицање академског назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
МАСТЕР БИОЛОГ 12 8
МАСТЕР ЕКОЛОГ 12 8
МАСТЕР БИОЛОГ-МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА 6 14
МАСТЕР МАТЕМАТИЧАР* 18 12
МАСТЕР ИНФОРМАТИЧАР* 12 18
МАСТЕР ФИЗИЧАР 10 5
МАСТЕР ХЕМИЧАР* 24 26

*Полаже се пријемни испит (упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту одговарајућег института).

Ближе услове бодовања приложене документације погледати на сајту одговарајућег института или у Правилнику о мастер академским студијама.

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.


ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Свим кандидатима се препоручује да пријаву за полагање спроведу електронским путем. У том случају је потребно да кандидати скенирају потребна документа, сачувају их у pdf формату и пошаљу на e-mail адресу предвиђену за пријем пријава. Оригинална документа ће бити предавана при упису на Факултет (видети под Упис кандидата). Сваки кандидат који пријаву поднесе електронским путем, ће на e-mail адресу са које је послао пријаву, добити потврду о пријему документације, као и пријавни број.

Кандидати се могу пријављивати електронским путем од 27. 9. 2021. године од 09.00 h закључно са 5. 10. 2021. године до 13.00 h на следeће контакт мејлове:

Основне академске студије:

 • пријављивање за упис на Мастер академске студије биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • пријављивање за упис на Мастер академске студије екологије на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs
 • пријављивање за упис на Мастер академске студије физике на мејл: upis.fizika@pmf.kg.ac.rs
 • пријављивање за упис на Мастер академске студије хемије на мејл: upis.hemija@pmf.kg.ac.rs
 • пријављивање за упис на Мастер академске студије математике на мејл: upis.matematika@pmf.kg.ac.rs
 • пријављивање за упис на Мастер академске студије информатике на мејл: upis.informatika@pmf.kg.ac.rs

Кандидати који немају могућност online пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета 6. и 7. 10. 2021. од 09.00 до 13.00 h.

*ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (МАС Математика, МАС Информатика, МАС Хемија): 8. 10. 2021. У 11.00 h

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 8. 10. 2021. ГОДИНЕ. РОК ЗА ЖАЛБЕ ЈЕ 24 ЧАСА ОД ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 11. 10. 2021. УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 11. И 12. 10. 2021. године.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 11. 10. 2021. ГОДИНЕ.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • пријава на конкурс (преузима се овде) или се преузима у Студентској служби, за оне који се лично пријављују);
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о положеним испитима током основних академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверен наставни план и програм (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 7.000,00 дин.

За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а);
 • индекс (преузима се у Студентској служби ПМФ-а);
 • уплата за трошкове уписа 2.000,00 динара;
 • уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 16.000,00 динара.

НАПОМЕНА. Свака уплата треба да буде на посебној уплатници. Уплате извршити на жиро-рачун ПМФ-а број 840-1017666-11 позив на број: 05-19.