ПОЛОЖЕНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ НА СРОДНИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПМФ ПРИЗНАЈЕ ПОЛОЖЕНЕ ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ СА СРОДНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРИЈАВА И УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета за сродни студијски програм 8. 9. 2021. од 9.00 h до 15.00 h

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

  • пријава на конкурс (добија се у Студентској служби);
  • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених);
  • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета);
  • индекс (Студентска служба Факултета);
  • две фотографије 4.5×3.5 cm;
  • молба Декану Факултета за признавање пријемног испита;
  • потврда о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова;
  • доказ о уплати накнаде за признавање пријемног испита са сродних факултета у износу од 7.000,00 динара;
  • доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара;
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплаћеној првој рати школарине (од укупно шест рата), у износу од 12.000,00 динара.

НАПОМЕНА: све уплате извршити на посебним уплатницама на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, број 840-1017666-11 са позивом на број 05-19.

НАПОМЕНА: све уплате извршити на посебним уплатницама на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, број 840-1017666-11 са позивом на број 05-19.

Детаље о другом уписном року имате на следећем линку.

За eвентуалне додатне информације можете се обратити Студентској служби Факултета, ул. Радоја Домановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260 и путем електронске поште (контакт адреса је biljana.paunovic@pmf.kg.ac.rs).