Природа хемијске везе између Na и B у анјону натријум-борхидрида

Природа хемијске везе између Na и B у анјону натријум-борхидрида, објашњена је у најновијем раду једног од најбољих хемијских часописа - Angewante Chemie International Edition (IF=12,959).

Главни аутор овог рада је професор са Института за хемију, др Славко Раденковић.

ЧЕСТИТАМО

Поносни смо на чињеницу да наши професори остварују овако велике успехе у научно-истраживачком раду. Рад можете прочитати на следећем линку