МАРТОВСКИ И МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК

ОДОБРЕНИ МАРТОВСКИ И МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК

Наставно-научно веће Факултета је на последњој седници, која је одржана 10. марта, донело следеће одлуке које се односе на додатне испитне рокове:

Поводом дописа Студентског Парламента, одобрен је ванредни мартовски рок. У овом року студенти би могли да пријаве само један испит и то само предмете из зимског семестра. Испит ће бити одржан у понедељак, 29. марта. Пријављивање испита је 24. и 25. марта.

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 612-00-00289/2021-06 од 23. 2. 2021. године, којим се препоручује омогућавање додатног испитног рока у школској 2020/21. години, Наставно-научно веће је одобрило организовање мајског испитног рока. Сваки од института ће одредити период у трајању од две недеље у мају месецу за реализацију испита у складу са могућностима. Пријављивање испита ће бити у периоду од 26. до 28. априла. У овом испитном року студенти би могли да полажу испите само из зимског семестра. Нема ограничења у броју испита које студенти могу да пријаве, што је у складу са дописом Министарства.

Термини за мајски испитни рок ће бити накнадно објављени.