Јубилеј часописа MATCH

Јубилеј часописа MATCH

Прошлогодишњи број часописа MATCH 84(3) представља стоту публикацију (број) од како се овај часопис штампа у Крагујевцу.

Честитке на јубиларном броју.