Netchem Erasmus +

Netchem Erasmus + пројекат

Netchem Erasmus + пројекат је међународни пројекат подржан од стране ЕУ чији је циљ јачање капацитета за међународну сарадњу у српским и албанским високошколским установама и предузећима како би се повећао ниво образовања и технички капацитети у погледу коришћења аналитичких инструмената за контролу животне средине и сигурности хране.

Netchem Erasmus + пројекат је одабран као један од четири најбољих примера добре праксе од 287 пројеката реализованих током 2015 и 2016 године.

Избор се заснивао на квалитету постигнутих резултата покривајући 4 различита региона: Латинску Америку, Исток, Азију и Западни Балкан.

Након позитивне оцене EACEA агенције, Netchem Erasmus + пројекат је изабран као најбољи пример добре праксе за регион Западног Балкана и презентација пројекта је одржана у Бриселу 23. октобра 2020. године током NEO-ICP састанка.

За остварење свих циљева пројекта потребан је добар тим а тим Netchem Erasmus + пројекта је састављен од изузетних стручњака укључујући тим са Института за хемију, Природно-математичког факултета на челу са професором Зораном Матовићем.