Информација за запослене и студенте...

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И СТУДЕНТЕ

Одлуком Декана радно време свих служби Факултета у периоду од 20. 7. до 21. 8. 2020. године биће од 9.00 до 13.00.


У Крагујевцу, 16. 7. 2020. године
Природно-математички факултет
Декан
Проф. др Срећко Трифуновић