ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Приликом полагања пријемног испита, улазак у зграду Факултета дозвољен је искључиво кандидатима који полажу пријемни испит.

Кандидати су у обавези да носе заштитне маске.

Пратиоци кандидата могу да их сачекају испред зграде Факултета.


У Крагујевцу, 26. 6. 2020. године
Природно-математички факултет
Декан
Проф. др Срећко Трифуновић