Модел зебрице (zebrafish) - универзална биотехнолошка платформа за откривање биолошких активности нових једињења