НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Први позив за научни скуп

НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Поштовани,

Педагошки факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу организује Mеђународни научни скуп на тему: Наука, настава, учење – проблеми и перспективе. Скуп се организује у оквиру научноистраживачког пројекта „Настава и учење: проблеми, циљеви, перспективе“ (број 179026), који подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Скуп ће се одржати на Педагошком факултету у Ужицу 25. октобра 2019. године, са почетком у 10,00 часова. Суорганизатори скупа су: Педагошки факултет Универзитета „Константин Филозоф“ у Нитри (Словачка), Педагошки факултет у Копру Универзитета у Приморској (Словенија) и Педагошки факултет Универзитета „Jan Evangelista Purkyne“, Усти над Лабем (Чешка Република).

ВАЖНИ ДАТУМИ:

Рок за пријаву теме и резимеа – 12.04.2019. године.

Рок за пријаву рада у целости – 20.06.2019. године.

Обавештење о прихватању рада – 31.08.2019. године.

Рок за уплату котизације – 15.09.2019. године.

Пријаву теме и резиме рада са кључним речима, као и рад у целини у електронској форми, послати на e-mail: zbornik@pfu.kg.ac.rs (са назнаком за Научни скуп 2019.). Формулар за пријаву теме и резимеа се налази у прилогу. За оне који пошаљу резиме или рад на српском језику обавезан је превод резимеа на енглески или руски језик. Котизација за учешће на Научном скупу износи 4.000 РСД по аутору.

Контакт особа: проф. др Јелена Стаматовић, продекан за научноистраживачки рад. Тел. (+381 31 51 10 78); моб. тел. (+381 64 83 74 931); e-mail: jstamatovic@pfu.kg.ac.rs.

С поштовањем,

 

проф. др Снежана Маринковић, декан


НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ –
ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Тематски оквир:

   1. Наука – проблеми и перспективе.
   2. Изазови, проблеми и перспективе савремене педагошке науке.
   3. Методичка наука између теорије и праксе – проблеми и перспективе.
   4. Проблеми и перспективе основношколске наставе и учења.
   5. Проблеми и перспективе средњошколске наставе и учења.
   6. Проблеми и перспективе универзитетске наставе и учења.
   7. Савремена настава и учење у актуелном систему вредности.
   8. Савремена настава и учење подржана ИКТ технологијама на свим нивоима образовања (изазови дигитализације).
   9. Стање, проблеми и перспективе у инклузивној настави и учењу.
   10. Проблеми и перспективе у савременој настави језика и књижевности (Настава српског језика у школама у дијаспори – проблеми и перспективе; Настава српског језика на славистичким катедрама у иностранству – проблеми и перспективе).
   11. Настава и учење страног језика – проблеми и перспективе.
   12. Настава и учење математике – проблеми и перспективе.
   13. Настава и учење природних и друштвених наука – проблеми и перспективе.
   14. Настава и учење уметничке групе предмета – проблеми и перспективе.
   15. Настава физичког васпитања – проблеми и перспективе.