ЗАХВАЛНИЦА СРПСКОГ БИОЛОШКОГ ДРУШТВА

ИНСТИТУТУ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ ДОДЕЉЕНА ЈЕ ЗАХВАЛНИЦА ОД СТРАНЕ СРПСКОГ БИОЛОШКОГ ДРУШТВА ЗА САРАДЊУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРУГОГ КОНГРЕСА БИОЛОГА СРБИЈЕ КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН У КЛАДОВУ ОД 25. ДО 30. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ