УПИС 2018/19

Уколико се не попуне сва буџетска места за упис на Природно-математички факултет, признаваће се бодови остварени приликом полагања пријемног испита на другим факултетима из математике, физике, хемије и биологије.

Упис кандидата "испод црте" који имају право да се упишу на буџет 4. 7. 2018. од 13:00 до 15:00 часова.

Упис кандидата који су положили пријемни испит на ПМФ-у могу уписати сродни студијски програм: 5. 7. 2018. од 13:00 до 15:00 часова.

У случају постојања слободних буџетских места на ОАС Математике и ОАС Физике – информационе технологије и електроника, кандидати који су полагали пријемни испит за ОАС Информатике могу конкурисати за та места, при чему им се признају резултати остварени на пријемном испиту за ОАС Информатике.

Након тога, уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

УПИС 2018/19